Δείτε τον καινούργιο Ιστότοπο του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς αφιερωμένο στην Ορθή και Σωστή Χρήση των Νέων Τεχνολογίων:

http://plinet.kas.sch.gr/saferinternet/

Ο συγκεκριμένος ιστότοπος είναι υπό διαμόρφωση (θα εμπλουτιστεί σταδιακά)