Το Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει καθιερώσει, από το έτος 2007, την 28η Ιανουαρίου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ο εορτασμός της ημέρας αυτής αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το ΚΕντρο ΠΛΗροφορικής και ΝΕων Τεχνολογιών Καστοριάς διοργανώνει Ενημερωτική - Επιμορφωτική Ημερίδα για Γονείς, Εκπαιδευτικούς, Μαθητές

με θέμα: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014, 18:30-21:00

Αμφιθέατρο Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

«...Προσωπικά Δεδομένα – Ευαίσθητα Δεδομένα – Υπηρεσίες Διαδικτύου και Προσωπικά Δεδομένα - Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που καταγράφονται και γιατί – Παραδείγματα – Τρόποι που μπορούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα...»

Περισσότερες Πληροφορίες: http://plinet.kas.sch.gr/saferinternet/

Στα συνημμένα μπορείτε να ανακτήσετε την σχετική αφίσα σε μορφή pdf