Σας υπενθυμίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ως αρμόδιος φορέας υλοποίησης του έργου «ΣΤΗΡΙΖΩ» στην γεωγραφική περιοχή ευθύνης του (Σχολικές μονάδες Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Καστοριάς και Φλώρινας), παρέχει τηλεκπαίδευση σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που αφορούν την διαχείριση των υποδομών και των υπηρεσιών του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής και την αξιοποίηση των υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Οι τηλεκπαιδεύσεις απευθύνονται προς τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής (ΠΕ19-20, ΤΕ01.13) της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Επισημαίνεται ότι η παροχή των τηλεκπαιδεύσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας θα ολοκληρωθεί στις 31/10/2015.

Σας καλούμε να λάβετε μέρος στις παραπάνω τηλεκπαιδεύσεις μέσω του πληροφοριακού συστήματος training.sch.gr, όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για το πρόγραμμα των τηλεκπαιδεύσεων. Οι διαθέσιμες διαλέξεις στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε, θα εμφανίζονται μετά την σύνδεσή σας στο σύστημα με τα προσωπικά στοιχεία σύνδεσής σας στο ΠΣΔ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δράση μπορείτε να βρείτε στον «Οδηγό Υλοποίησης Δράσης» http://training.sch.gr/files/odhgos.pdf. Επισημαίνουμε ότι οι διαλέξεις του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν μέσω του λογισμικού τηλεδιασκέψεων BigBlueButton και προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής και αποτελεσματική πρόσβαση σας σε αυτές, θα χρειαστεί να ακολουθήσετε τις σχετικές οδηγίες http://training.sch.gr/notes/BBB_manual.pdf.

 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.

Με εκτίμηση,

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

-------------------------------------------------------------------

Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk

Τηλέφωνο (χρέωση μία αστική μονάδα): 801-11-801-81