Φωτογραφίες από την δίωρη εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της E' τάξης του 7ου Δημοτικού Καστοριάς στο Εργαστήριο Παραγωγής 3D Περιεχομένου και το studio WEBTV του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας σε συνεργασία με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς, την Τετάρτη 13-12-2017, (11:00-13:00).