Φωτογραφίες από την δίωρη εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της ΣΤ τάξης του 2ου Δημοτικού Καστοριάς στο Εργαστήριο Παραγωγής 3D Περιεχομένου του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας σε συνεργασία με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς, την Πέμπτη 29-11-2017, (11:00-13:00).