Φωτογραφίες από την δίωρη εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών του ΣΤ1 τμήματος του 1ου Δημοτικού Μανιάκων στο Εργαστήριο Παραγωγής 3D Περιεχομένου του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας και τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος, την Τρίτη 24-10-2017, (11:00-13:00).