Φωτογραφίες από τις δίωρες εκπαιδευτικές επίσκεψεις στο Εργαστήριο Παραγωγής 3D Περιεχομένου και στο Υπερσύγχρονο Studio Webtv του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας στα πλαίσια συνεργασίας με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καστοριάς.

Πέμπτη 1/06/2017, 10:00-12:00

9ο Δημοτικό Καστοριάς

Αντίστροφη Μηχανική - 3D Αποτύπωση

E

Τρίτη 06/06/2017, 10:00-12:00

4ο Δημοτικό Άργους Ορεστικού

Αντίστροφη Μηχανική - 3D Αποτύπωση

ΣΤ

Τετάρτη 07/07/2017, 10:00-12:00

2ο Δημοτικό Καστοριάς

Αντίστροφη Μηχανική - 3D Αποτύπωση

Ε