Τρίτη, 22/11/2016, 11:50-13-15, Στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Γυμνασίου Οινόης

Εισαγωγή σε Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα (Run Macro)

 

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Ρομποτική (EV3)