Το Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει καθιερώσει την 28η Ιανουαρίου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ο εορτασμός της ημέρας αυτής αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διοργανώνει διαγωνισμό αφίσας και βίντεο με θέμα την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο και κεντρικό σύνθημα «Σκέφτομαι πριν δημοσιεύσω».

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Ε και Στ΄ Δημοτικού και Γυμνασίου.

Οι σχολικές μονάδες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 8 Ιανουαρίου 2015 (νέα ημερομηνία).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων ορίζεται η 25η Ιανουαρίου 2015.

Tα τέσσερα (4) καλύτερα έργα, δύο (2) για μαθητές/-τριες Δημοτικού και δύο (2) για μαθητές/-τριες Γυμνασίου, θα βραβευθούν σε ειδική εκδήλωση στην Αρχή. Επιπλέον, θα αναρτηθούν στην ειδική θεματική ενότητα «Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2015» της ιστοσελίδας της www.dpa.gr και θα συναποτελούν το δημιουργικό θέμα του microsite «ΜΙΚΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ». Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα λάβουν Ειδικό Έπαινο.

 

Η αξιολόγηση των έργων των μαθητών θα πραγματοποιηθεί από τους έγκριτους επιστήμονες του Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι οποίοι προσφέρθηκαν να συνεισφέρουν στην προώθηση των σκοπών του διαγωνισμού.Η βράβευση των μαθητών, των οποίων τα έργα θα διακριθούν (δύο μαθητές Δημοτικού και δύο μαθητές Γυμνασίου) θα πραγματοποιηθεί σε ειδική εκδήλωση της Αρχής. Στα σχολεία  που θα  λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα δοθεί Ειδικός Έπαινος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, τους όρους και τις δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.dpa.gr ή να απευθύνονται στο τηλ. 210-6475696.

Λεπτομέρειες για την υποβολή συμμετοχών και τις προδιαγραφές για το βίντεο στην αντίστοιχα σελίδα της ΑΠΔΠΧ