Το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς πραγματοποίησε επιμόρφωση με θέμα "Χρήση και Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδραστικού Προβολέα" στους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Κολοκυνθούς, την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, 10:00-12:00.