Πέμπτη 19/10 και ώρες 13:00-14:30 / Πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση στη χρήση του διαδραστικού προβολέα στους εκπαιδευτικούς του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς και του ΚΠΕ Καστοριάς.