Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) (http://e-pimorfosi.cti.gr), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ 2014-2020) και το Ελληνικό Δημόσιο και σηματοδοτώντας την έναρξη των ενεργειών υλοποίησης της πρώτης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.,

καλούνται τα υφιστάμενα μέλη του Μητρώου Επιμορφωτών Β’ Επιπέδου Τ.Π.Ε., όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στο πλαίσιο προηγούμενων σχετικών έργων επιμόρφωσης, να ενημερώσουν τα στοιχεία τους στο νέο πληροφοριακό σύστημα που εξυπηρετεί τις ανάγκες της προαναφερόμενης πράξης (http://e-pimorfosi.cti.gr/mis).

Το πληροφοριακό σύστημα διαμορφώθηκε με βάση τις απαιτήσεις του νέου έργου και θα εξυπηρετεί το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο των προγραμμάτων επιμόρφωσης.

Οι επιμορφωτές έχουν ήδη πρόσβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα αξιοποιώντας τους υφιστάμενους προσωπικούς κωδικούς εισόδου που χρησιμοποιούσαν στο πλαίσιο των προηγούμενων έργων επιμόρφωσης. Το πληροφοριακό σύστημα, μεταξύ άλλων, καλύπτει το σύνολο των διαδικασιών προετοιμασίας, υπογραφής και απολογισμού των συμβάσεων που θα υπογραφούν προκειμένου οι συντελεστές των προγραμμάτων επιμόρφωσης να αμειφθούν για τη συμμετοχή τους.

Οι επιμορφωτές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις επικείμενες περιόδους επιμόρφωσης θα πρέπει να εισέλθουν στο πληροφοριακό σύστημα και να συμπληρώσουν ή να διορθώσουν τα στοιχεία που τους αφορούν (Προσωπικά στοιχεία – Υπηρεσιακά Στοιχεία – Λοιπά Στοιχεία). Σημειώνεται ότι τα προσωπικά και τα υπηρεσιακά στοιχεία είναι ήδη συμπληρωμένα (από τη συμμετοχή των επιμορφωτών στα προηγούμενα όμοια έργα) και θα πρέπει να ελεγχθούν/επικαιροποιηθούν από τους επιμορφωτές, ενώ τα Λοιπά Στοιχεία (που αφορούν κυρίως πληροφορίες για τη δρομολόγηση αμοιβών) θα πρέπει να συμπληρωθούν εξ αρχής.

Επιπλέον θα πρέπει να επιλεγούν οι Νομοί στους οποίους επιθυμούν να απασχοληθούν, για τα προγράμματα επιμόρφωσης της ειδικότητάς τους.

Αναλυτικά παρέχονται οδηγίες για την είσοδο και εισαγωγή στοιχείων των επιμορφωτών και την επιλογή νομών απασχόλησης στο σχετικό εγχειρίδιο (Διαχείριση Προσωπικών Λογαριασμών Επιμορφωτών), που είναι διαθέσιμο ΕΔΩ.

Σημειώνεται ότι, με τη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος, διατίθεται μεταξύ άλλων η δυνατότητα διακίνησης εγγράφων σε ψηφιακή μορφή μέσω των προσωπικών λογαριασμών των χρηστών, τα οποία θα εξυπηρετούν τις διαδικασίες σύναψης σύμβασης με τους επιμορφωτές και τεκμηρίωσης της διαδικασίας πληρωμής αμοιβών μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις δυνατότητες που παρέχει το Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΗΔ) σε συνδυασμό με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών (βλ, σχετική ενότητα 2 στο εγχειρίδιο).

Για την υποστήριξη των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος και γενικότερα των ενδιαφερομένων για τα θέματα της επιμόρφωσης, λειτουργεί υπηρεσία εξυπηρέτησης Help Desk, όπου μπορούν να υποβληθούν ερωτήματα, ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Ενημέρωσης της Πράξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://e-pimorfosi.cti.gr.