Την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016 και ώρα 10:00 πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά επιμορφωτική και οργανωτική συνάντηση των Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (Κε.Πλη.Νε.Τ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Φλώρινας).

Αντικείμενα της συνάντησης ήταν:

  1. Προσδιορισμός απαιτήσεων για σύνταξη συνολικής πρότασης σχετικά με τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ για υποβολή στο επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020
  2. Επιμόρφωση σχετικά με τη λειτουργία του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών των αντίστοιχων πόλεων και αντιμετώπιση προβλημάτων.
  3. Κοινή πρόταση και δράσεις για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που απαιτούνται για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με βάση το Κ1/31151 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς.