Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η υποβολή και διαχείριση των αιτημάτων χορήγησης εξοπλισμού των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα γίνεται μέσω εφαρμογής web η οποία είναι διαθέσιμη και θα εφαρμοστεί για όλες τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και τις σχολικές μονάδες της χώρας.
Η διαχείριση των αιτημάτων εξοπλισμού θα γίνεται από το συγκεκριμένο λογισμικό (https://www.aithmata-ktyp.gr/) μέσω του οποίου οι σχολικές μονάδες θα υποβάλλουν τα αιτήματά τους για εξοπλισμό προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκουν. Εν συνεχεία οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα εγκρίνουν τα αιτήματα και θα τα διαβιβάζουν ηλεκτρονικά προς την εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.
Η εφαρμογή, κατά την πρώτη χρήση της από κάθε χρήστη, προκειμένου να ενεργοποιηθεί, απαιτεί την καταχώρηση της τρέχουσας απογραφής του εξοπλισμού κάθε σχολικής μονάδας και Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Σας αποστέλλεται αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης του συγκεκριμένου προγράμματος. Για την πρώτη είσοδό σας στην εφαρμογή ως κωδικό πρόσβασης (password) θα χρησιμοποιήσετε τον κωδικό ΥΠΕΠΘ της μονάδας σας. Μετά την πρώτη είσοδο απαιτείται να αλλάξετε κωδικό πρόσβασης, τον οποίο όμως θα πρέπει να απομνημονεύσετε καθώς θα είναι απαραίτητος για κάθε χρήση της εφαρμογής από το σχολείο αλλά και την αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Για τυχόν απορίες και βοήθεια στην πρώτη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής web μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2105272223 καθημερινά από τις 09:00 έως τις 14:00.
Παρακαλούμε όπως οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ενημερώσουν τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας που υπάγονται σε αυτές, και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, στη συνέχεια, ενημερώσουν τις σχολικές μονάδες τις αρμοδιότητάς τους, τα σχετικά με το θέμα.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι από 01.01.2016 θα δεχόμαστε αιτήματα για εξοπλισμό αποκλειστικά και μόνο μέσω της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής εφαρμογής.