Καλούνται οι Επιμορφωτές Β’ επιπέδου ΤΠΕ, οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν επιμορφωτικό έργο στην επόμενη, ευρεία, περίοδο εφαρμογής μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης που προβλέπεται να υλοποιηθεί το διάστημα Δεκεμβρίου 2014 – Μαΐου 2015, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να ενταχθούν στην ειδική εκπαιδευτική διαδικασία προετοιμασίας τους για το ρόλο αυτό. Η εκπαίδευση αυτή, διάρκειας περίπου 35 ωρών, η οποία προσφέρεται κεντρικά από τις επιστημονικές ομάδες του ΙΤΥΕ – «Διόφαντος», συνδικαιούχου φορέα της Πράξης, θα υλοποιηθεί το διάστημα Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2014, αναφέρεται σε θέματα όπως,

* Σχεδιασμός της επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ με βάση το μοντέλο μεικτής μάθησης.
* Σχεδιασμός και αξιοποίηση του επιμορφωτικού υλικού, όπως μετασχηματίστηκε ή/και αναπτύχθηκε εξ αρχής για τα προγράμματα αυτά,
* Αξιοποίηση και χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών για την υποστήριξη των προγραμμάτων (πχ. πλατφόρμα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης - Blackboard Collaborate, πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης – moodle, Πληροφοριακό σύστημα κ.α.)
* Μεθοδολογίες και καλές πρακτικές διεξαγωγής του προγράμματος. και εν γένει περιλαμβάνει:
* Σύγχρονες εξ αποστάσεως και (κατά περίπτωση) 1-2 δια ζώσης εκπαιδευτικές συνεδρίες.
* Παρακολούθηση/παρατήρηση συνεδριών προγραμμάτων μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης που είτε έχουν ολοκληρωθεί (recordings) είτε είναι σε εξέλιξη (πιλοτική φάση ή Β’ φάση 1ης περιόδου εφαρμογής) και εκπόνηση σχετικών εργασιών.
* Ασύγχρονες δράσεις όπως, εκπόνηση δραστηριοτήτων και εργασιών, συμμετοχή σε forae συζητήσεων, ασύγχρονη υποστήριξη κ.α.
* Συνεδρίες αλληλοδιδασκαλίας, όπου οι νέοι επιμορφωτές εναλλάσσονται σε ρόλους διδάσκοντα και διδασκόμενου.

Η επιτυχής συμμετοχή στην παραπάνω εκπαιδευτική διαδικασία (πχ. παρουσία στο 90% των συνεδριών κατ’ ελάχιστον, εκπόνηση προβλεπόμενων εργασιών και λοιπών δραστηριοτήτων) αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη επιμορφωτικού έργου σε προγράμματα μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιμορφωτές να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής, μέχρι τη Πέμπτη 4η Σεπτεμβρίου 2014, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ) του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr/mis, επιλογή "Μεικτό Μοντέλο - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος", με χρήση των κωδικών που ήδη έχουν. Διευκρινίζεται ότι, από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι επιμορφωτές που έχουν ήδη αναλάβει επιμορφωτικό έργο κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ (πιλοτική και β’ φάση) ή/και έχουν ήδη ολοκληρώσει τη σχετική προηγούμενη διαδικασία εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ, δημοσιεύονται στην Πύλη Ενημέρωσης και Συνεργασίας Β’ επιπέδου ΤΠΕ (http://b-epipedo2.cti.gr) και συγκεκριμένα ΕΔΩ (σύντομη περιγραφή) και ΕΔΩ (οδηγοί διαδικασιών και οικονομικής διαχείρισης, κανονιστικό πλαίσιο κ.α.). Για τυχόν απορίες και περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ερωτήματα στην Υπηρεσία Help Desk της Πράξης: http://b-epipedo2.cti.gr → (Επιλογή) Υποστηρικτικές Δομές → (Επιλογή) Help Desk - Έντυπο Υποβολής Ερωτήματος