Ενεργοποίηση της Οικογενειακής ασφάλειας για τον λογαριασμό του παιδιού σας

Για να δημιουργήσετε ένα νέο παιδικό λογαριασμό

Όταν δημιουργείτε ένα νέο λογαριασμό για το παιδί σας—με ή χωρίς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου—η παρακολούθηση της Οικογενειακής ασφάλειας ενεργοποιείται αυτόματα. Θα αρχίσετε να λαμβάνετε αναφορές σχετικά με το πότε και το πώς το παιδί σας χρησιμοποιεί τον υπολογιστή, και μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε πρόσθετα όρια ανά πάσα στιγμή.

 1. Εισέλθετε στον υπολογιστή σας με λογαριασμό διαχειριστή.

 2. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Ρυθμίσεις και Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα επάνω, επιλέξτε Ρυθμίσεις και μετά Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή).
 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Άλλοι λογαριασμοί και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη λογαριασμού.

 4. Πατήστε ή κάντε κλικ στη σύνδεση Προσθήκη παιδικού λογαριασμού.

 5. Πραγματοποιήστε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Αν το παιδί σας διαθέτει ήδη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο και ακολουθήστε τις οδηγίες.

  • Εάν θέλετε να αποκτήσετε μια νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το παιδί σας, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Εγγραφή για νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες.

  • Εάν θέλετε το παιδί σας να κάνει είσοδο μόνο σε αυτόν τον υπολογιστή, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη παιδικού λογαριασμού χωρίς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Για να ενεργοποιήσετε την Οικογενειακή ασφάλεια για έναν υπάρχοντα παιδικό λογαριασμό

Εάν το παιδί σας διαθέτει ήδη λογαριασμό χρήστη στον υπολογιστή σας, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε την Οικογενειακή ασφάλεια και να αρχίσετε την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του.

 1. Σαρώστε από τη δεξιά άκρη της οθόνης προς το κέντρο, πατήστε Ρυθμίσεις και Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή.
  (Αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα επάνω, επιλέξτε Ρυθμίσεις και μετά Αλλαγή ρυθμίσεων υπολογιστή).

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Άλλοι λογαριασμοί.

 3. Επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να παρακολουθείτε με την Οικογενειακή ασφάλεια και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία.

  Αν το παιδί σας δεν διαθέτει τυπικό λογαριασμό χρήστη, ανατρέξτε στα προηγούμενα βήματα της ενότητας Για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό του παιδιού σας.

 4. Στη λίστα Τύπος λογαριασμού, επιλέξτε Παιδικός και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να προσθέσετε ένα άλλο άτομο ως γονέα στην Οικογενειακή ασφάλεια

Όταν προσθέτετε κάποιον ως γονέα, μπορούν να απαντήσουν σε αιτήματα παραχώρησης άδειας και να παρακολουθούν τις δραστηριότητες του υπολογιστή.

 1. Μεταβείτε στην τοποθεσία Οικογενειακή ασφάλεια και εισέλθετε με το λογαριασμό Microsoft που διαθέτετε.

 2. Πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη γονέα.

 3. Καταχωρήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε ως γονέα και μετά πατήστε ή κάντε κλικ στο στοιχείο Αποστολή αίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των παιδιών σας στον υπολογιστή: http://windows.microsoft.com/el-gr/windows-8/family-safety