Οι παρακάτω οδηγίες στοχεύουν στην εξοικείωση με την χρήση της Οικογενειακής Ασφάλειας σε λειτουργικό σύστημα Ubuntu, την έκδοση αναφορών χρήσης του Υπολογιστή από τον λογαριασμό ανηλίκου καθώς και τον αποκλεισμό της πρόσβασης σε συγκεκριμένους ιστότοπους (π.χ. www.facebook.com ή www.sex.gr).


Αφού έχετε συνδεθεί με τον λογαριασμό σας και είστε στο περιβάλλον εργασίας σας τότε επιλέγετε Applications-> UbuntuSoftwareCenter.

Στην συνέχεια επιλέγουμε Edit -> SoftwareSources

Στην καρτέλα που εμφανίζεται στην οθόνη μας επιλέγουμε OtherSoftwareκαι στην συνέχεια επιλέγουμε το κουμπί Add για να πραγματοποιήσουμε προσθήκη αποθετηρίου.

Για να προσθέσουμε το αποθετήριο το οποίο θέλουμε πληκτρολογούμε την παρακάτω γραμμή στο πλαίσιο ATPlineκαι στην συνέχεια το AddSource.

ppa:guadalinex-members/ppa

Αφού ολοκληρώσουμε την προσθήκη μας επιστρέφουμε στο UbuntuSoftwareCenter, επιλέγουμε PPAforGuadalinex, όπου βρίσκεται αριστερά στην οθόνη μας, στην συνέχεια εγκαθιστούμε το λογισμικό ParentalControlSystem.

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση πηγαίνουμε System -> Administration -> parentalControl.

Επιλέγουμε το όνομα χρήστη στο αριστερό μενού, και στην συνέχεια το Keyγια να τροποποιήσουμε το προφίλ χρήστη.

Πλέον μπορούμε να επιλέξουμε την ώρα την οποία ο κάθε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή, να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο, να χρησιμοποιήσει λογισμικό instantmessagingκτλ. Οι κόκκινες περιοχές της ακόλουθης οθόνης παρουσιάζουν τις μέρες και τις ώρες που απαγορεύεται η πρόσβαση ενώ οι πράσινες περιοχές το αντίθετο.

Στην συνέχεια επιλέγουμε την καρτέλα WebBrowser και μέσω της επιλογής κουμπιού Addπροσθέσουμε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες στις οποίες μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόσβαση.

Όταν ένας χρήστης προσπαθεί να πραγματοποιήσει είσοδο με τα στοιχεία του σε μη επιτρεπτό χρόνο εμφανίζεται σχετικό παράθυρο. Επιπλέον, το λογισμικό μας ενημερώνει και 5 (πέντε) λεπτά πριν την λήξη του χρόνου μας.

Αναλυτικές οδηγίες για Δημιουργία Εποπτευόμενου Λογαριασμού Χρήστη σε ΛΣ Ubuntu στα συνημμένα..