Η λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης (InPrivate ) σας επιτρέπει να πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο χωρίς να αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με το ποιές ιστοσελίδες έχετε επισκεφθεί. Με αυτόν τον τρόπο, αποτρέπετε όσους ενδεχομένως χρησιμοποιούν τον υπολογιστή  από το να δουν τις τοποθεσίες που επισκεφτήκατε και τι είδατε στο web.

Κατά την περιήγηση στο web με χρήση της Περιήγησης InPrivate, ο  Explorer αποθηκεύει κάποιες πληροφορίες, όπως cookies και προσωρινά αρχεία Internet, έτσι ώστε οι ιστοσελίδες που επισκέπτεστε να λειτουργούν σωστά. Ωστόσο, στο τέλος της περιόδου λειτουργίας της Περιήγησης InPrivate, οι πληροφορίες απορρίπτονται.

Ενεργοποιείστε την Ιδιωτική Περιήγηση με συνδυασμό πλήκτρων στο..

Firefox Mozilla: Ctrl+Shift+P

Google Chrome: Ctrl+Shift+Ν

Internet Explorer: Ctrl+Shift+P

Τι δεν κάνει η Περιήγηση InPrivate

Η Περιήγηση InPrivate αποτρέπει άλλα άτομα που ενδεχομένως χρησιμοποιούν τον υπολογιστή από το να δουν τις τοποθεσίες που έχετε επισκεφθεί στο web, ωστόσο δεν αποτρέπει κάποιον στο δίκτυο, όπως είναι ο διαχειριστής δικτύου ή ένας εισβολέας, από το να δει τις τοποθεσίες που επισκεφτήκατε.
Η Περιήγηση InPrivate δεν σας προσφέρει απαραίτητα ανωνυμία στο Internet. Αυτό σημαίνει ότι οι τοποθεσίες web μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να σας εντοπίσουν μέσω της διεύθυνσής σας στο web και οτιδήποτε κάνετε ή καταχωρείτε μπορεί να καταγραφεί από αυτήν την τοποθεσία.
Τα αγαπημένα που προσθέτετε ενώ χρησιμοποιείτε την Περιήγηση InPrivate δεν θα καταργούνται όταν κλείνετε την περίοδο λειτουργίας Περιήγησης InPrivate..

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται οι πληροφορίες που απορρίπτονται από την Περιήγηση InPrivate όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης και με ποιον τρόπο επηρεάζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας περιήγησης:

Πληροφορίες

Πώς επηρεάζονται από την Περιήγηση InPrivate

Cookies

Διατηρούνται στη μνήμη ώστε να λειτουργούν σωστά οι σελίδες αλλά απαλείφονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης.

Προσωρινά αρχεία Internet

Αποθηκεύονται στον δίσκο ώστε να λειτουργούν σωστά οι σελίδες αλλά διαγράφονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης.

Ιστορικό ιστοσελίδας

Οι πληροφορίες αυτές δεν αποθηκεύονται.

Δεδομένα μορφής και κωδικοί πρόσβασης

Αυτές οι πληροφορίες δεν αποθηκεύονται.

Μνήμη cache κατά του ηλεκτρονικού ψαρέματος

Οι προσωρινές πληροφορίες κρυπτογραφούνται και αποθηκεύονται ώστε οι σελίδες να λειτουργούν σωστά.

Γραμμή διευθύνσεων και Αυτόματη Καταχώρηση αναζήτησης

Αυτές οι πληροφορίες δεν αποθηκεύονται.

Αυτόματη επαναφορά μετά από σφάλμα (ACR)

Η ACR μπορεί να πραγματοποιήσει επαναφορά μιας καρτέλας όταν αυτή κλείσει ξαφνικά σε μια περίοδο λειτουργίας. Αλλά, αν κλείσει όλο το παράθυρο, τα δεδομένα διαγράφονται και δεν είναι δυνατή η επαναφορά του παραθύρου.

Αποθήκευση Μοντέλου αντικειμένων εγγράφων (DOM)

Η αποθήκευση DOM είναι ένα είδος "super cookie" που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι κατασκευαστές ιστοσελίδων για τη διατήρηση πληροφοριών. Όπως και τα κανονικά cookies, δεν διατηρείται μετά το κλείσιμο του παραθύρου.

Προειδοποίηση: Η λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης δε σας κάνει ανώνυμο στο διαδίκτυο. Ο πάροχός σας, ο εργοδότης σας, ή καθαυτές οι ιστοσελίδες που επισκέπτεσθε μπορούν να ανιχνεύσουν σε ποιές σελίδες έχετε περιηγηθεί. Επίσης, η λειτουργία Ιδιωτικής Περιήγησης δε σας προστατεύει από keyloggers ή spyware που μπορεί να εγκατασταθούν στον υπολογιστή σας.

Πηγές: https://support.mozilla.org, https://support.google.com/chrome,