Το Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει καθιερώσει, από το έτος 2007, την 28η Ιανουαρίου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ο εορτασμός της ημέρας αυτής αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το ΚΕντρο ΠΛΗροφορικής και ΝΕων Τεχνολογιών Καστοριάς διοργάνωσει Ενημερωτική - Επιμορφωτική Ημερίδα για Γονείς, Εκπαιδευτικούς, Μαθητές με θέμα: Προστασία Προσωπικών Δεδομένων την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014, 18:30-21:00 στο Αμφιθέατρο Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

«...Προσωπικά Δεδομένα – Ευαίσθητα Δεδομένα – Υπηρεσίες Διαδικτύου και Προσωπικά Δεδομένα - Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που καταγράφονται και γιατί – Παραδείγματα – Τρόποι που μπορούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα...»

Δείτε σχετικό υλικό στα συνημμένα..