Σχετικά με το Ιστορικό ιστού Google

Μπορείτε να δείτε καλύτερα αποτελέσματα αναζήτησης και προτάσεις αν έχετε ενεργοποιημένο το Ιστορικό ιστού. Το Ιστορικό ιστού περιλαμβάνει τις αναζητήσεις σας καθώς και άλλες δραστηριότητές σας στον ιστό.

Το Ιστορικό ιστού είναι ιδιωτικό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Λογαριασμό σας Google για να δείτε το ιστορικό σας.

Όταν δημιουργείτε έναν Λογαριασμό Google, ενεργοποιείται αυτόματα το Ιστορικό ιστού Google. Μπορείτε να δείτε το Ιστορικό ιστού ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας στη διεύθυνση www.google.com/history. Μάθετε πώς μπορείτε να διαγράψετε το Ιστορικό ιστού, να αποθηκεύσετε το ιστορικό ιστού ή να επεξεργαστείτε το Ιστορικού ιστού στην κινητή συσκευή σας.