Τι είναι IP: http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7_IP

Δειτε ένα παραράδειγμα  http://173.194.113.18/ = https://www.google.gr/

Δείτε την IP που έχει ο υπολογιστής με τη βοήθεια του ΠΣΔ: http://www.sch.gr/myip

Δείτε την IP που έχει ο υπολογιστής σας: http://whatismyipaddress.com/

Με του παρακάτω online εργαλείoy Visual Trace Route Tool μπορείτε να δείτε που "βρίσκονται" διάφορα IP: http://www.yougetsignal.com/tools/visual-tracert/

εναλλακτικό με το πρόγραμμα που απαιτεί εγκατάσταση (για 15 μέρες trial): http://www.visualroute.com/download.html