Ρύθμιση γονικού ελέγχου σε Windows 7

Για να ρυθμίσετε το γονικό έλεγχο σε Windows 7 ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

(Απαραίτητη προϋπόθεση για να εφαρμοστεί ο γονικός έλεγχος σε Windows 7 είναι να έχετε ορίσει κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό του διαχειριστή)

 1. Πατήστε «Έναρξη/Start» και επιλέξτε «Πίνακας Ελέγχου/Control Panel».
 2. Στο παράθυρο που εμφανίζεται εισάγετε δύο φορές τον επιθυμητό κωδικό και πατήστε «Δημιουργία Κωδικού πρόσβασης/Createpassword».
 3. Θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό παιδιού.
 4. Εκτελέστε ξανά τις επιμέρους ενέργειες του πρώτου βήματος.
 5. Επιλέξτε «Δημιουργία ενός νέου λογαριασμού/Createanewaccount»
  • Στο επόμενο παράθυρο επιλέξτε «Λογαριασμοί Χρηστών & Οικ. Ασφάλεια / UserAccountsandFamilySafety» και έπειτα «Λογαριασμοί Xρηστών/UserAccounts».
  • Επιλέξτε «Δημιουργία κωδικού πρόσβασης για τον λογαριασμό σας/Createpasswordforyouraccount»
 1. Πληκτρολογήστε το όνομα του νέου λογαριασμού και πατήστε «Δημιουργία λογαριασμού/Createaccount».
 2. Για να ανοίξετε τη διαχείριση του Γονικού Ελέγχου πληκτρολογήστε στο πεδίο «Αναζήτηση» του μενού έναρξης τη φράση: «Γονικός έλεγχος/ParentalControls» και πατήστε Enter.
 3. Όταν ανοίξει το παράθυρο του γονικού ελέγχου κάντε κλικ στο λογαριασμό που θέλετε να παραμετροποιήσετε.
 4. Στο παράθυρο παραμετροποίησης του γονικού ελέγχου επιλέξτε (radiobutton): «Ενεργός, εφαρμογή τρεχουσών ρυθμίσεων/ On, enforcecurrentsettings».

Χαρακτηριστικά

Ρύθμιση χρονικών ορίων

Σε αυτή τη ρύθμιση (Χρονικά Όρια /Timelimits) μπορείτε να ελέγξετε πότε και για πόση ώρα θα μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι ένα κλικ σε κάποιο από τα κουτάκια και να το σύρετε μέχρι αυτά να γίνουν μπλε. Τα μπλε κουτάκια είναι οι ώρες τις οποίες ο χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή.

Ρύθμιση παιχνιδιών

Εδώ μπορείτε να ελέγξετε ποια παιχνίδια μπορεί να παίζει ο χρήστης ανάλογα με την ηλικία του ή άλλων περιορισμών. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ορισμός χαρακτηρισμών παιχνιδιών/Setgameratings».

Ρύθμιση πρόσβασης σε προγράμματα

Σε αυτή τη ρύθμιση «Αποδοχή και αποκλεισμός συγκεκριμένων προγραμμάτων/Allowandblockspecificprograms» μπορείτε να επιλέξετε ποια προγράμματα μπορεί να χρησιμοποιεί ο χρήστης. Τσεκάρετε από τη λίστα τα επιθυμητά προγράμματα και πατήστε ΟΚ.

Αναλυτικότερα στα συνημμένα..