Ρύθμιση γονικού ελέγχου σε Windows XP

Για να ρυθμίσετε το γονικό έλεγχο σε Windows XP ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Πατήστε στην «Έναρξη/Start» και έπειτα επιλέξτε «Πίνακας Ελέγχου/Control Panel».
  2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο «Επιλογές Internet/Internet Options».
  3. Στο πλαίσιο διαλόγου επιλέξτε «Περιεχόμενο/Content» και μετά «Ενεργοποίηση/Enable».
  4. Στο νέο πλαίσιο διαλόγου επιλέξτε την καρτέλα «Χαρακτηρισμοί/Ratings» και επιλέγοντας μία-μία τις επιλογές (Language, Nudity κ.ά.) μπορείτε να μετακινήσετε την κυλιομένη μπάρα στο επιθυμητό επίπεδο προστασίας.
  5. Τέλος στην καρτέλα «Γενικά/General» μπορείτε να επιλέξετε να μπορεί να βλέπει κανείς σελίδες αμφιβόλου περιεχομένου μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης (τον οποίο τον ορίζετε εσείς από την αντίστοιχη επιλογή).

 Αναλυτικότερα στα συνημμένα..