Δείτε τρεις προτάσεις - συμβουλές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

1. Ενεργοποιείστε την Ιδιωτική Περιήγηση (InPrivate) με συνδυασμό πλήκτρων ανάλογα το φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε:

Firefox Mozilla: Ctrl+Shift+P 

Google Chrome: Ctrl+Shift+Ν

Internet Explorer: Ctrl+Shift+P

2. Διαχειριστείτε (διαγράψτε) τα Cookies ανάλογα το φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε:

Firefox Mozilla

Google Chrome

Internet Explorer

3. Διαχειριστείτε (διαγράψτε) τo Ιστορικό ανάλογα το φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε:

Firefox Mozilla

Google Chrome

Internet Explorer