Συμπληρωμένα ερωτηματολόγια επιμορφούμενων

Συμπληρωμένα Ερωτηματολόγια Επιμορφούμενων  Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας & Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς (Εργαστηριακές Επιμορφωτικές Συναντήσεις – Σεμινάρια στις Νέες Τεχνολογίες)
Χρονική σήμανση 1.  Επιλέξτε το θέμα που επιμορφωθήκατε 2. Φύλο 3. Ηλικία 4. Σπουδές 5. Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία υπηρετείτε 6. Επίπεδο ξένων γλωσσών  [Αγγλικά] 6. Επίπεδο ξένων γλωσσών  [Γαλλικά] 6. Επίπεδο ξένων γλωσσών  [Γερμανικά] 6. Επίπεδο ξένων γλωσσών  [Ιταλικά] 6. Επίπεδο ξένων γλωσσών  [Ισπανικά] 6. Επίπεδο ξένων γλωσσών  [Άλλη Γλώσσα] 7. Ποιοι λόγοι σας ώθησαν να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα επιμόρφωσης; [Για να αξιοποιήσω τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην προετοιμασία του μαθήματος και τη διδασκαλία] 7. Ποιοι λόγοι σας ώθησαν να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα επιμόρφωσης; [Για να αξιοποιήσω τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην προσωπική μου ζωή (ψυχαγωγία, οργάνωση κλπ.)] 7. Ποιοι λόγοι σας ώθησαν να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα επιμόρφωσης; [Για να βελτιώσω τις κοινωνικές και επαγγελματικές μου επαφές] 8. Πιστεύετε ότι η θεματολογία επιμόρφωσης σε σχέση με το στόχο της επιμόρφωσης ήταν: 9. Η ενημέρωσή σας για την υλοποίηση της επιμόρφωσης και τη διαδικασία συμμετοχής ήταν 10. Από που ενημερωθήκατε για το πρόγραμμα επιμόρφωσης 11. Σημειώστε τι άλλο πιστεύετε ότι σας πρόσφερε το πρόγραμμα επιμόρφωσης που παρακολουθήσατε 12. Πώς πιστεύετε ότι μπορούν να βελτιωθούν τα προγράμματα αυτά ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εκπαίδευσης; 13. Το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που είχατε; 14. Η γεύση που σας άφησε είναι: 15. Χώρος για παρατηρήσεις, σχόλια και συμπληρωματικές απαντήσεις
2/23/2011 18:31:02 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου
5 5 4 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες
Πάρα Πολύ Γλυκιά
2/23/2011 18:31:28 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Άνδρας 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου
5 5 3 Πλήρες Μάλλον καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας, Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πάρα Πολύ ΑΡΙΣΤΗ
2/23/2011 18:31:46 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Υψηλού Υψηλού
Υψηλού
5 4 4 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας, Από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες
Πολύ ευχάριστη
2/23/2011 18:32:54 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 20-30 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου Μεσαίου
Χαμηλού
5 3 4 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα συνεχής επιμόρφωση Πάρα Πολύ επίγευση βανίλιας και κόκκινων φρούτων
2/23/2011 20:11:07 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 20-30 ετών Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου
Υψηλού
5 4 4 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία, Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πάρα Πολύ καλή
2/23/2011 20:11:13 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) ) Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου
1 1 1 Πλήρες Επαρκής Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πολύ θετική
2/23/2011 20:13:20 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο, Λύκειο Μεσαίου
5 5 5 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας, Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες
Πάρα Πολύ ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΕΣ ΙΣΩΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΞΙΚΟΙΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
2/23/2011 20:13:23 Μ5 Επεξεργασία Video – Δημιουργία DVD Άνδρας 30-40 ετών Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Γυμνάσιο, Λύκειο Μεσαίου
4 5 1 Πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα Να χρησιμοποιούν ειδικότερο λογισμικό που μπορεί να βρει έφαρμογή σε περισσότερους του ενός κλάδου,π.χ geogebra Πάρα Πολύ μέλι
2/23/2011 20:13:42 Μ5 Επεξεργασία Video – Δημιουργία DVD Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου Μεσαίου
5 3 1 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας, Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία, Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες να αυξηθουν οι ωρες επιμορφωσης
να γινουν επιμορφωσεις στο αντικειμενο καθε εκπαιδευτικου
Πολύ πολυ καλη
2/23/2011 20:13:43 Μ5 Επεξεργασία Video – Δημιουργία DVD Άνδρας 50-60 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Χαμηλού
Υψηλού
4 4 2 Επαρκής Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα Να συνεχιστούν οι στοχευμένες επιμορφώσεις Πολύ καλή
2/23/2011 20:13:44 Μ5 Επεξεργασία Video – Δημιουργία DVD Άνδρας 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο, Λύκειο Χαμηλού
5 2 2 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες Να επαναλαμβάνονται ανα τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να επιλύουμε προβλήματα που προκύπτουν. Αρκετά Ενδιαφέρουσα
2/23/2011 20:14:19 Μ5 Επεξεργασία Video – Δημιουργία DVD Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου Μεσαίου
5 3 1 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας, Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία, Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες να αυξηθουν οι ωρες επιμορφωσης
να γινουν επιμορφωσεις στο αντικειμενο καθε εκπαιδευτικου
Πολύ πολυ καλη
2/23/2011 20:14:26 Μ5 Επεξεργασία Video – Δημιουργία DVD Γυναίκα 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Χαμηλού
Χαμηλού
4 4 2 Μάλλον ανεπαρκές Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Λίγο γλυκόξυνη
2/23/2011 20:14:27 Μ5 Επεξεργασία Video – Δημιουργία DVD Γυναίκα 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Υψηλού
4 4 2 Επαρκής Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Λίγο γλυκόξινη
2/23/2011 20:14:47 Μ5 Επεξεργασία Video – Δημιουργία DVD Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου
5 3 5 Πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα παρουσίαση και εφαρμογή στη σχολική τάξη Πάρα Πολύ θετική
2/23/2011 20:15:02 Μ5 Επεξεργασία Video – Δημιουργία DVD Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο, Λύκειο Υψηλού Υψηλού Χαμηλού Μεσαίου
5 5 3 Πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες
Πάρα Πολύ sucre
2/23/2011 21:01:57 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Υψηλού
Μεσαίου
5 5 2 Πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία Να είναι πάντα επίκαιρα και να επαναλαμβάνονται κατά καιρούς Πάρα Πολύ Πλήρως κατατοπιστική
2/23/2011 21:02:37 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Άνδρας 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο, Λύκειο Χαμηλού
5 5 4 Πλήρες Πολύ καλή Από συναδέλφους εκπ/κούς Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία
Πάρα Πολύ καλη
2/23/2011 21:03:54 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 30-40 ετών Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου
Υψηλού Μεσαίου
5 4 4 Πλήρες Πολύ καλή Από συναδέλφους εκπ/κούς Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πάρα Πολύ ευχάριστη
2/23/2011 21:05:44 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Λύκειο Μεσαίου
5 3 3 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας, Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία, Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες
Αρκετά Αρκετά ενδιαφέρουσα και ευχάριστη
2/23/2011 21:07:03 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα)) Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου
5 5 4 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα Οι καθηγητές του ΠΛΗΝΕΤ να είναι πιο κοντά μας σε καθημερινή πρακτική στο σχολείο.
Και να γίνονται πιο συχνά σεμινάρια και στο σχολείο. Οι υπολογιστές στο σχολείο είναι σε κακά χάλια. Χρειαζόμαστε νέα τεχνολογία και καθοδήγηση.
Πολύ ΓΛΥΚΟ ΚΕΡΑΣΙ
2/23/2011 21:08:15 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Άνδρας 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου
Χαμηλού
5 5 2 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα να γίνονται συνεχώς επιμορφώσεις Πάρα Πολύ εντυπωσιακή αν γίνεται απλά να μπορούμε να επιλέξουμε τις ώρες και μέρες του προγράμματος
2/23/2011 21:33:17 Μ5 Επεξεργασία Video – Δημιουργία DVD Άνδρας 30-40 ετών Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Γυμνάσιο, Λύκειο Μεσαίου
4 5 1 Πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα ΝΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ (π.χ geogebra) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ. Πάρα Πολύ ΓΛΥΚΙΑ
2/24/2011 19:55:34 Μ5 Επεξεργασία Video – Δημιουργία DVD Γυναίκα 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Λύκειο Μεσαίου
5 5 1 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πολύ πολύ καλή
2/24/2011 19:55:45 Μ5 Επεξεργασία Video – Δημιουργία DVD Γυναίκα 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Λύκειο Μεσαίου
4 4 4 Πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία
Πάρα Πολύ πολύ καλή
2/24/2011 19:57:25 Μ5 Επεξεργασία Video – Δημιουργία DVD Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Λύκειο
4 4 3 Πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες
Πάρα Πολύ παρά πολύ καλή Το σεμινάριο ήταν πάρα πολύ καλό και πολύ κατατοπιστικό για κάποιον που δεν ήξερε τίποτα για το αντικείμενο. Πολύ καλή η προσπάθεια από τους συναδέλφους της πληροφορικής και τους ευχαριστούμε πολύ γι΄αυτό. Να είστε πάντα καλά και να μας διδάσκετε!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2/24/2011 19:58:17 Μ5 Επεξεργασία Video – Δημιουργία DVD Γυναίκα 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο, Λύκειο Μεσαίου
4 5 3 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πολύ πολύ καλή
2/24/2011 19:58:21 Μ5 Επεξεργασία Video – Δημιουργία DVD Άνδρας 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Λύκειο Μεσαίου
3 3 2 Επαρκής Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας, Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας, Από συναδέλφους εκπ/κούς Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες
Αρκετά πολύ καλή
2/24/2011 20:23:33 Π1 Κατασκευή Ιστοσελίδων με Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (Joomla). Παραμετροποίηση και εγκατάσταση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Άνδρας 30-40 ετών Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Γυμνάσιο, Λύκειο Μεσαίου
5 5 1 Πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες
Πάρα Πολύ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ
2/24/2011 20:24:31 Π1 Κατασκευή Ιστοσελίδων με Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (Joomla). Παραμετροποίηση και εγκατάσταση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Άνδρας 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου
2 4 2 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες, Βελτίωσα τις κοινωνικές μου επαφές
Πολύ αριστη
2/24/2011 20:24:35 Π1 Κατασκευή Ιστοσελίδων με Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (Joomla). Παραμετροποίηση και εγκατάσταση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο, Λύκειο Υψηλού Υψηλού Χαμηλού Μεσαίου
5 3 3 Πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες
Πολύ aigre
2/24/2011 20:25:53 Π1 Κατασκευή Ιστοσελίδων με Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (Joomla). Παραμετροποίηση και εγκατάσταση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Γυναίκα 40-50 ετών Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Λύκειο Υψηλού
Χαμηλού
5 1 5 Πλήρες Πολύ καλή Από συναδέλφους εκπ/κούς Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑΚΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ Πάρα Πολύ ΚΑΛΗ
2/24/2011 20:27:40 Π1 Κατασκευή Ιστοσελίδων με Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (Joomla). Παραμετροποίηση και εγκατάσταση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Άνδρας 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Λύκειο Μεσαίου
4 2 2 Μάλλον πλήρες Μάλλον καλή Από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες ΣΥΧΝΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ. Πολύ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
2/24/2011 20:31:55 Π1 Κατασκευή Ιστοσελίδων με Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (Joomla). Παραμετροποίηση και εγκατάσταση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Άνδρας 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Υψηλού
4 3 3 Πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας, Από συναδέλφους εκπ/κούς Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα Να παρέχεται χρόνος εφαρμογής των γνώσεων .
Να προγραμματίζεται νέα συνάντηση για ανατροφοδότηση μετά την σχετική απόκτηση εμπειρίας, απορίες και κολήματα.
Πολύ Γλυκόξινη Πάρα πολύ χρήσιμη διαδικασία. Γλυτώνεις τον πολύ "γκασμά" και έχεις σαφείς κατευθύνσεις για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσεις ώστε να μπορείς να λειτουργήσεις.

Ευχαριστώ Πολύ
Μάριος
2/25/2011 17:16:17 Μ1 Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) Γυναίκα 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών, Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου
Χαμηλού
4 4 2 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας, Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας, Από συναδέλφους εκπ/κούς Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία, Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες
Πάρα Πολύ πικάντικη
2/26/2011 17:55:59 Μ1 Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) Άνδρας 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό, Γυμνάσιο Υψηλού
5 5 5 Πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πάρα Πολύ Πολύ καλή
3/3/2011 17:17:46 Μ7 Κατασκευή Ιστοσελίδων με τη βοήθεια του Macromedia DreamWeaver Άνδρας 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου
5 5 4 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας, Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία, Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πολύ Αρκετά Καλή
3/3/2011 17:18:54 Μ8 Κατασκευή Πολυμεσικών Εφαρμογών με τη βοήθεια του Macromedia Director Άνδρας 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου
4 4 3 Μάλλον πλήρες Μάλλον καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας, Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πολύ Καλή
3/3/2011 21:06:36 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Άνδρας 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Μεσαίου
5 4 4 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας, Από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες
Πάρα Πολύ πολύ ευχάριστη
3/3/2011 21:08:58 Μ1 Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) Γυναίκα 20-30 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Υψηλού
5 5 2 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας, Από συναδέλφους εκπ/κούς Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες, Βελτίωσα τις κοινωνικές μου επαφές
Πολύ καλη
3/3/2011 21:09:22 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 20-30 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Υψηλού
5 5 3 Επαρκής Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Αρκετά ΚΑΛΗ
3/3/2011 21:09:56 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Άνδρας 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Μεσαίου
5 3 2 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα Να δίνονται και σημειώσεις ώστε να μπορεί κάποιος να τα χρησιμοποιήσει ακόμα και αν δυσκολεύεται κάπου Πάρα Πολύ παιχνίδι
3/3/2011 21:10:15 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Νηπιαγωγείο Μεσαίου
Χαμηλού
5 4 4 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες
Πάρα Πολύ καραμέλας
3/4/2011 12:17:24 Μ1 Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) Γυναίκα 20-30 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Λύκειο Υψηλού Χαμηλού
Υψηλού
5 4 1 Επαρκής Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας, Από συναδέλφους εκπ/κούς Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία Ίσως να υπάρχουν κλημακωτά σεμινάρια αναλόγως την ειδικότητα Πάρα Πολύ Ικανοποιητική
3/5/2011 9:39:44 Μ8 Κατασκευή Πολυμεσικών Εφαρμογών με τη βοήθεια του Macromedia Director Γυναίκα 20-30 ετών Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Γυμνάσιο
5 4 3 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας, Από συναδέλφους εκπ/κούς Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες
Πολύ γλυκιά
3/10/2011 19:01:22 Μ1 Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) Άνδρας 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό
Μεσαίου
5 5 3 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες Να  γίνονται  συχνά Πάρα Πολύ πολύ  καλή --------------
3/10/2011 19:02:26 Μ6 Δημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του Microsoft Power Point Γυναίκα 40-50 ετών Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Δημοτικό Υψηλού
Χαμηλού
5 5 4 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες, Βελτίωσα τις κοινωνικές μου επαφές ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ. ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΥΤΗ!!!  ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ. Πολύ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
3/10/2011 19:02:32 Μ6 Δημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του Microsoft Power Point Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Μεσαίου
3 3 2 Επαρκής Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα Να επαναλαμβάνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα και να δίνονται σημειώσεις. Αρκετά Πολύ καλή
3/10/2011 19:02:48 Μ6 Δημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του Microsoft Power Point Άνδρας 20-30 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Μεσαίου
5 3 4 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία, Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα Να γίνονται πιο συχνά. Πάρα Πολύ Πάρα πολυ καλη! Καλό είναι να δίνονται και κάποιες σημειώσεις.
3/10/2011 19:03:43 Μ6 Δημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του Microsoft Power Point Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Χαμηλού
4 4 3 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα Να είναι η ομάδα των επιμορφούμενων στο ίδιο επίπεδο γνώσεων. Πολύ Πολύ καλή
3/15/2011 19:01:17 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 20-30 ετών Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου
Υψηλού
5 3 2 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία, Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πάρα Πολύ πολύ γλυκιά
3/15/2011 19:03:09 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου Μεσαίου
5 3 1 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας, Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα να επεκταθουν Πολύ πολυ καλη
3/15/2011 19:03:31 Μ1 Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου
3 2 3 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Βελτίωσα τις κοινωνικές μου επαφές
Πάρα Πολύ ικανοπιητική
3/15/2011 19:03:34 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Άνδρας 30-40 ετών Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Γυμνάσιο, Λύκειο Μεσαίου
5 2 1 Πλήρες Πολύ καλή Από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες ... Πάρα Πολύ πολύ ευχάριστη! ...
3/15/2011 19:03:39 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο, Λύκειο Μεσαίου
5 5 5 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας, Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πάρα Πολύ IKANOPOIHTIKH
3/15/2011 19:03:45 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Άνδρας 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου
Μεσαίου
Μεσαίου 4 3 2 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία επιπλεον επιμορφωση
ετοιμες εφαρμογες
Πολύ πολυ καλη ολα ηταν πολυ καλα
3/15/2011 19:03:49 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο, Λύκειο Υψηλού Υψηλού
Μεσαίου
5 2 2 Πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες
Πάρα Πολύ sweet excellent
3/15/2011 19:04:21 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Άνδρας 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο, Λύκειο Χαμηλού Χαμηλού
5 1 1 Επαρκής Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Αρκετά αισιοδοξία
3/15/2011 19:05:16 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου
5 4 1 Πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα πιο συχνα Πολύ γλυκια καμια
3/15/2011 19:05:44 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Άνδρας 50-60 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Χαμηλού
Υψηλού
4 4 3 Επαρκής Μάλλον καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία, Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες na sinexistoun Πολύ glykia ola kala pame gera synexizoume
3/15/2011 20:53:35 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Λύκειο Μεσαίου
5 3 1 Πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία, Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πάρα Πολύ ΑΡΙΣΤΗ
3/15/2011 20:53:57 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Λύκειο Μεσαίου
5 1 1 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πολύ θετική
3/15/2011 20:54:19 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 20-30 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο, Λύκειο Υψηλού Χαμηλού
5 3 1 Πλήρες Πολύ καλή Από συναδέλφους εκπ/κούς Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πολύ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
3/15/2011 20:54:33 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο, Λύκειο Μεσαίου
5 2 1 Πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πάρα Πολύ γλυκιά
3/15/2011 21:02:01 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Λύκειο Υψηλού
5 4 4 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας, Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες Να πραγματοποιούνται σε τακτικότερα διαστήματα και με δυνατότητες επιλογών του θέματος (όπως και το συγκεκριμένο) Πάρα Πολύ sweet potatoes Οι εντυπώσεις ήταν πολύ κάλες
3/17/2011 19:50:24 Μ5 Επεξεργασία Video – Δημιουργία DVD Άνδρας 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο, Λύκειο Μεσαίου
1 5 1 Πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΤΕΡΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάρα Πολύ ΑΡΙΣΤΗ
3/18/2011 0:23:49 Μ5 Επεξεργασία Video – Δημιουργία DVD Άνδρας 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο, Λύκειο Μεσαίου
5 4 1 Επαρκής Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Αρκετά !
3/18/2011 17:50:57 Μ4 Υπηρεσίες Διαδικτύου Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Μεσαίου Χαμηλού
4 3 4 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία, Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες, Βελτίωσα τις κοινωνικές μου επαφές περισσότερες ώρες για αναλυτικότερη ενημέρωση Πολύ γλυκιά
3/21/2011 15:04:27 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα)) Γυναίκα 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Νηπιαγωγείο Μεσαίου
5 5 3 Επαρκής Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία Θα πρέπει να διαρκούν περισσότερο.Νομίζω πως είχαμε να πούμε περισσότερα και δεν μας έφτασε ο χρόνος.Όσον αφορά στην εκπαίδευση ,καλά θα κάνουν οι υπεύθυνοι να δουν σε ποιά σχολεία  δεν υπάρχουν υπολογιστές και να τα εφοδιάσουν ,γιατί αλλιώς δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε ΠΟΤΕ! Πάρα Πολύ ευχάριστη Στο σχολείο που διδάσκω ο υπολογιστής είναι "δανεικός" από έναν μαθητή,παρακαλάω για internet και δεν γίνεται τίποτα από το σχολικό δίκτυο ....που θα τα εφαρμώσω;στο σπίτι μου;
3/21/2011 19:07:19 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Νηπιαγωγείο Μεσαίου
5 5 4 Πλήρες Πολύ καλή Από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΑΣΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πολύ πολυ καλη
3/21/2011 19:08:12 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Νηπιαγωγείο Μεσαίου Χαμηλού
Χαμηλού
4 3 4 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα ΑΝ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΚΠ/ΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Π.Χ.
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
Πάρα Πολύ ΔΡΟΣΕΡΗ
3/21/2011 19:08:28 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Νηπιαγωγείο Μεσαίου
5 3 1 Πλήρες Πολύ καλή Από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα ΟΤΑΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Αρκετά ΞΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
3/21/2011 19:08:57 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα)) Άνδρας 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Μεσαίου
5 4 3 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα να γίνονται πιο τακτικά Πολύ ευχάριστη
3/21/2011 19:10:20 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Άνδρας 40-50 ετών Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Δημοτικό Μεσαίου
5 4 3 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Βελτίωσα τις κοινωνικές μου επαφές ΝΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥς ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥς ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗς ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗς Πάρα Πολύ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΜΠΡΑΒΟ
3/21/2011 19:10:54 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Υψηλού
5 1 1 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ Σ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ Πάρα Πολύ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
3/21/2011 19:10:55 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Μεσαίου
4 4 3 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες, Βελτίωσα τις κοινωνικές μου επαφές ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΟΥ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ! Πάρα Πολύ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ-ΓΛΥΚΙΑ
3/21/2011 19:11:35 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Γυναίκα 20-30 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Μεσαίου Μεσαίου
3 3 1 Μάλλον πλήρες Μάλλον καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πολύ ΚΑΛΗ
3/22/2011 10:35:07 Μ4 Υπηρεσίες Διαδικτύου Γυναίκα 20-30 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Μεσαίου
Χαμηλού
4 4 4 Πλήρες Πολύ καλή Από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Βελτίωσα τις κοινωνικές μου επαφές Φανταστική προτοβουλία. Καλό θα ήταν αν κάποια ενότητα (λογω έλλειψης χρόνου) δεν ολοκληρώθηκε να γίνει συμπλήρωση αυτής. Πάρα Πολύ Απόλυτη ικανοποίηση
3/22/2011 13:29:27 Μ4 Υπηρεσίες Διαδικτύου Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Χαμηλού
5 5 4 Πλήρες Πολύ καλή Από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες α)Να υπάρχει επάρκεια Η/Υ
β)Να γίνονται πιο συχνά τέτοια προγράμματα
γ)Να προστεθούν στη θεματολογία και άλλα αντικείμενα
δ)Να διαρκούν περισσότερο χρόνο
Πάρα Πολύ Γλυκιά σαν καραμέλα Η διδασκαλία σε σχέση με την θεματολογία ήταν ΑΡΙΣΤΗ .
Η μεταδοτικότητα και η προθυμία του συγκεκριμένου επιμορφωτή ήταν σημαντική και συγκινητική,αν αναλογιστεί κανείς πως όλα αυτά γίνονται ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ.
3/22/2011 13:32:14 Μ4 Υπηρεσίες Διαδικτύου Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Μεσαίου
Μεσαίου
5 5 4 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες Να γίνονται πιο συχνά , να επαρκούν οι υπολογιστές για όλους τους εκπαιδευόμενους και οι εκπαιδευτές να έχουν την ικανότητα να μεταδίδουν τις γνώσεις τους με απλό και αποτελεσματικό τρόπο. Πάρα Πολύ ευχάριστη Είμαι πολύ ευχαριστημένη από τον εκπαιδευτή μου Χρήστο Φώλια , γιατί οι γνώσεις του ήταν απολύτως επαρκείς , η μεταδοτικότητά του άριστη , με πολύ μεγάλη προθυμία και χιούμορ , παρόλο που προσφέρθηκε να μας διδάξει αφιλοκερδώς - πολύ σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα!!
3/22/2011 20:47:38 Μ1 Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Μεσαίου
4 1 1 Επαρκής Μάλλον καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πολύ ευχαριστη
3/22/2011 22:07:07 Μ5 Επεξεργασία Video – Δημιουργία DVD Άνδρας 20-30 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Λύκειο Μεσαίου
4 4 3 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα περισοτερες ωρες σε καθε προγραμμα!!! Αρκετά πικαντικη
3/22/2011 22:08:41 Μ7 Κατασκευή Ιστοσελίδων με τη βοήθεια του Macromedia DreamWeaver Άνδρας 20-30 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Λύκειο Μεσαίου
4 4 3 Επαρκής Μάλλον καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πολύ γλυκια
3/22/2011 23:34:52 Μ4 Υπηρεσίες Διαδικτύου Άνδρας 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Μεσαίου
Μεσαίου 5 4 3 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας, Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας, Από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες Δε νομίζω ότι χρειάζονται βελτίωση.Ήδη είναι αρκετά, τουλάχιστο μέχρι τις σημερινές τεχνολογικές ανάγκες της εκπαίδευσης. Πάρα Πολύ Πάρα πολύ καλή! Τα δυο πρώτα προγράμματα που έχω παρακολουθήσει ήταν πάρα πολύ ωραία.Ο επιμορφωτής ήταν απλός και πολύ κατατοπιστικός.Μπράβο του!
Μακάρι να συνεχίσετε έτσι.
3/22/2011 23:37:56 Μ5 Επεξεργασία Video – Δημιουργία DVD Γυναίκα 50-60 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Υψηλού Μεσαίου
Χαμηλού
5 5 1 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας, Από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πολύ Ικανοποιητική
3/23/2011 19:14:50 Μ1 Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) Γυναίκα 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Υψηλού
4 3 2 Μάλλον πλήρες Μάλλον καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία, Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα να γίνονται πιο συστηματικά Αρκετά γλυκιά
3/23/2011 19:14:55 Μ1 Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) Γυναίκα 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Χαμηλού
Χαμηλού
5 5 1 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία πιο συστηματικά Πολύ γλυκια
3/23/2011 19:15:06 Μ1 Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου
4 3 1 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα να είναι πιο συστηματική και πιο πυκνά Πάρα Πολύ ικανοποιητική
3/23/2011 19:15:49 Μ1 Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο, Λύκειο Υψηλού Υψηλού
Μεσαίου
5 5 2 Πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες
Πάρα Πολύ veloute
3/23/2011 19:16:16 Μ1 Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) Άνδρας 50-60 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Λύκειο Χαμηλού
4 4 4 Επαρκής Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Αρκετά αρκετά καλή
3/23/2011 21:00:32 Μ6 Δημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του Microsoft Power Point Άνδρας 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Υψηλού
5 4 3 Επαρκής Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες να υπάρχει δυνατότητα για συνεχή επιμόρφωση με σύντομη επανάληψη των προηγούμενων Πολύ πολύ καλή
3/23/2011 21:00:42 Μ6 Δημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του Microsoft Power Point Γυναίκα 20-30 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Μεσαίου
Χαμηλού
5 4 3 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία, Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες
Πολύ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
3/23/2011 21:00:53 Μ6 Δημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του Microsoft Power Point Γυναίκα 20-30 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Μεσαίου
Μεσαίου Χαμηλού
5 5 3 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας, Από συναδέλφους εκπ/κούς Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πολύ αρκετα καλη κρυα αιθουσα
3/23/2011 21:01:09 Μ6 Δημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του Microsoft Power Point Γυναίκα 20-30 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Μεσαίου
Χαμηλού
Χαμηλού 5 2 1 Επαρκής Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πάρα Πολύ φράουλα ανεπαρκής θέρμανση στο χώρο διεξαγωγής!!!
3/23/2011 21:01:21 Μ6 Δημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του Microsoft Power Point Γυναίκα 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Νηπιαγωγείο Υψηλού
5 5 5 Μάλλον πλήρες Μάλλον καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πολύ πολυ καλη
3/23/2011 21:01:42 Μ6 Δημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του Microsoft Power Point Γυναίκα 20-30 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Μεσαίου
5 3 3 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας, Από συναδέλφους εκπ/κούς Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πολύ Πολύ καλή
3/23/2011 21:01:52 Μ6 Δημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του Microsoft Power Point Γυναίκα 20-30 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Μεσαίου
Χαμηλού
5 5 3 Επαρκής Πολύ καλή Από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα Να γίνονται πιο συχνά και να υπάρχει η δυνατότητα επιμόρφωσης περισσότερων εκπαιδευτικών. Αρκετά γλυκιά
3/23/2011 21:02:05 Μ6 Δημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του Microsoft Power Point Γυναίκα 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Νηπιαγωγείο Μεσαίου
5 5 5 Επαρκής Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα Χρειάζονται περισσότερες ώρες επιμόρφωσης για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα,να λυθούν απορίες και να γίνει πλήρης εμπέδωση. Πολύ ευχάριστη Πρέπει πια να υπάρχουν  υπολογιστές σε όλα τα σχολεία με σύνδεση στο διαδίκτυο
3/23/2011 21:02:21 Μ6 Δημιουργία Παρουσιάσεων με τη βοήθεια του Microsoft Power Point Γυναίκα 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Νηπιαγωγείο Μεσαίου Χαμηλού
Μεσαίου
5 1 2 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πολύ ικανοποιητικη
3/23/2011 21:14:05 Μ1 Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) Γυναίκα 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Υψηλού
Μεσαίου
5 5 1 Πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες
Πάρα Πολύ επαρκής
3/23/2011 21:14:37 Μ1 Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) Άνδρας 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Υψηλού Χαμηλού Χαμηλού
5 5 3 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία, Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Βελτίωσα τις κοινωνικές μου επαφές ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ. Πάρα Πολύ θετική
3/23/2011 21:15:07 Μ1 Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) Άνδρας 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο
Μεσαίου
4 4 3 Πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας, Από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες Μετά από τα γενικά αυτά σεμινάρια να πραγματοποιηθούν και ανά ειδικότητες Πολύ Γλυκιά
3/23/2011 21:15:11 Μ1 Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου
5 5 5 Πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία, Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα
Πάρα Πολύ ΟΝΕΙΡΩΔΗΣ!!!
3/23/2011 21:15:11 Μ1 Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου
Χαμηλού
5 4 4 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία, Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες, Βελτίωσα τις κοινωνικές μου επαφές
Πολύ καλη
3/23/2011 21:18:07 Μ5 Επεξεργασία Video – Δημιουργία DVD Άνδρας 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου
Χαμηλού
4 3 2 Πλήρες Επαρκής Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα Να γίνονται πιο πολλές ώρες Πάρα Πολύ αναπάντεχα ευχάριστη
3/23/2011 21:18:27 Μ5 Επεξεργασία Video – Δημιουργία DVD Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο, Λύκειο Μεσαίου
Υψηλού
4 5 3 Μάλλον πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα πιο οργανωμένα μέσα στη σχολική χρονιά (πιο απλωμένα χρονικά)
πιο πολλές συναντήσεις (ήταν λίγο πιεστικό πολύ ύλη σε λίγο χρόνο)
Πάρα Πολύ γλυκιά!
3/23/2011 21:19:18 Μ5 Επεξεργασία Video – Δημιουργία DVD Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Χαμηλού
4 4 4 Πλήρες Πολύ καλή Από συναδέλφους εκπ/κούς Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες περισσοτερες ωρες Πάρα Πολύ γλυκια κανενα σχολιο
3/27/2011 16:05:25 Μ4 Υπηρεσίες Διαδικτύου Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Μεσαίου
4 5 3 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες Για μένα ήταν ένα πλήρες πρόγραμμα.Ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου.Βοήθησε να πλουτίσω τις στοιχειώδεις γνώσεις μου στους Η/Υ. Πάρα Πολύ γλυκιά Συγχαρητήρια στα παιδιά που αφιλοκερδώς μας πρόσφεραν τις γνώσεις τους.
3/27/2011 16:10:36 Μ2 Δημιουργία Διαδραστικών Ασκήσεων με τη βοήθεια του HotPotatoes (Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, αντιστοίχησης, συμπλήρωσης κενών, σταυρόλεξα) Άνδρας 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Χαμηλού
5 4 3 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες Νομίζω ότι ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό. Πάρα Πολύ γλυκιά Έμεινα πολύ ευχαριστημένος από την όλη διαδικασία.
3/27/2011 20:54:28 Μ1 Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.) Άνδρας 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου
5 5 2 Πλήρες Πολύ καλή Από τη διεύθυνση του Σχολείο σας, Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας, Από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία, Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα Επανάληψη της ενότητας ώστε να συμμετάσχουν και άλλοι εκπαιδευτικοί. Πάρα Πολύ ΑΡΙΣΤΗ
3/27/2011 20:57:15 Μ7 Κατασκευή Ιστοσελίδων με τη βοήθεια του Macromedia DreamWeaver Άνδρας 30-40 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Γυμνάσιο Μεσαίου
5 5 2 Επαρκής Επαρκής Από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Βελτιώθηκε η γενική μου θέση και οι προοπτικές που έχω στην υπηρεσία, Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα Περισσότερα παραδείγματα κατά την διάρκεια της επιμόρφωσης. Αρκετά Καλή
3/27/2011 22:00:45 Μ4 Υπηρεσίες Διαδικτύου Γυναίκα 40-50 ετών Βασικός τίτλος  σπουδών Δημοτικό Χαμηλού
5 4 3 Πλήρες Πολύ καλή Από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σας Εμπλούτισε τις γνώσεις μου, ακόμα και αν δεν τις χρησιμοποιώ σήμερα, Ανακάλυψα νέες προσωπικές ικανότητες / δεξιότητες, Βελτίωσα τις κοινωνικές μου επαφές
Πάρα Πολύ Ευχάριστη και πολύ ενδιαφέρουσα.