Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής - ΤΠΕ (ΣΕΠ- ΤΠΕ)

Υποστήριξη του μαθήματος Τ.Π.Ε των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ

http://primedu-tpe.sch.gr/


Ο δικτυακός τόπος έχει σκοπό την υποστήριξη του μαθήματος Τ.Π.Ε. των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ, από την Ομάδα υποστήριξης του μαθήματος ( απόφαση ).


Επίσης, μπορείτε να βρείτε τον

Κανονισμό Λειτουργίας των εργαστηρίων Πληροφορικής - Τ.Π.Ε. των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με ΕΑΕΠ (αρχείο)

Τελευταία Ενημέρωση (Τετάρτη, 23 Νοέμβριος 2011 10:26)