Επιμορφωτικές Συναντήσεις Εκπαιδευτικών (Lego Mindstorms)

Το Κέντρο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, στα πλαίσια των γενικότερων δράσεων και υποχρεώσεών του, σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Μακρόπουλο, MEd, Εκπ/κό Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης,

προτίθεται να διοργανώσει κατά το τρέχον σχολικό έτος σε συνέχεια ανάλογων δράσεων κατά το σχολικό έτος 2012-13, Επιμορφωτικά Σεμινάρια – Συναντήσεις με θέμα «Γνωριμία με την Εκπαιδευτική Ρομποτική (Lego Mindstorms για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς σε ώρες εκτός ωραρίου λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Αιτήσεις συμμετοχής: ηλεκτρονικά από 15 έως 22 Οκτωβρίου 2013

Τελευταία Ενημέρωση (Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2013 11:00)