Δελτίο Τύπου: Λήξη Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου

Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθη το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα: «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές» στη Θεσσαλονίκη, από 12 Απριλίου έως 14 Απριλίου 2013,που διοργάνωσε η Π.Ε.ΚΑ.Π. σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Πληροφορικής)

Κύριος σκοπός του Συνεδρίου ήταν να ενθαρρύνει και να προωθήσει την επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικού και παραγωγικού διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικών της Πληροφορικής, στελεχών της εκπαίδευσης, επιστημόνων και ερευνητών και γενικότερα όλων όσων ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της Πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Περισσότεροι από 600 σύνεδροι παρακολούθησαν τις τριήμερες εργασίες του, που περιλάμβανε 4 κεντρικές ομιλίες 3 συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας, 60 ερευνητικές εργασίες, 4 σύντομες ανακοινώσεις και 7 εργαστηριακές παρουσιάσεις.

Το ∆.Σ. ευχαριστεί θερμά όλους τους συντελεστές και χορηγούς για την ευγενή συνεισφορά τους στην επιτυχή έκβαση της διοργάνωσης. Το Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.ΚΑ.Π. αποτελεί πλέον τον ετήσιο θεσμικά κατοχυρωμένο χώρο συνάντησης των εκπαιδευτικών Πληροφορικής ΠΕ19-20, που επιθυμούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους, τα επιστημονικά τους άρθρα και τους προβληματισμούς τους, σχετικά με τη βελτιστοποίηση της διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και ∆ευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το επόμενο Συνέδριο θα διεξαχθεί στο Βόλο ή στη Λάρισα την άνοιξη του 2014.

Το ∆.Σ. της Π.Ε.ΚΑ.Π.