Επίσης δείτε...
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Είσοδος Πληροφορικών
Online Χρήστες
Έχουμε 1 επισκέπτης συνδεδεμένους
Στατιστικά
Μέλη : 33
Περιεχόμενο : 259
Σύνδεσμοι : 6
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 172508

Επιμορφωτικά Σεμινάρια Web 2.0 - Τάξη 2.0

Νομοθεσία

Νομοθεσία σχετικά με το Internet

ΠΔ.47/2005 (Διαδικασίες για την Άρση του Απορρήτου των Επικοινωνιών)
ΠΔ. 131/2003 (Οδηγία για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο)
ΠΔ. 342/2002 ("Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο") & ΠΔ.343/2002 ("Συνδρομητικές υπηρεσίες)
ΠΔ. 150/2001 ("Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές")
ΠΔ. 181/1999
ΠΔ. 165/1999
ΠΔ. 156 & ΠΔ.157/1999
ΠΔ. 269/1997 (Διάρθρωση ΕΕΤΤ)
Ν. 3431/2006 ("Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Άλλες Διατάξεις")
Ν. 3625/2007 ("Παιδική Πορνογραφία")
Ν. 3471/2006 ("Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα")
Ν. 3115/2003 ("Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών")
Ν. 3193/2003 ("Κανόνες Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης")
Ν. 2867/2000 ("Οργάνωση και λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις")
Ν. 2672/1998 ("Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα")
Ν. 2472/1997 ("Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα")
Ν. 2246/1994 ("Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών")
Ν. 2251/1994 (¨"Προστασία του Καταναλωτή")
Ν. 2121/1993 ("Πνευματική Ιδιοκτησία")

(Πηγή: ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Φλώρινας, http://plinetflo.iosites.org/legal/education)

 

Νομοθεσία ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Διαδικασία Ορισμού Υπευθύνων Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. (86214/17-7-2009)
Κατάρτιση Πινάκων Επιλογής Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
Ίδρυση Κέντρων ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. (ΦΕΚ 1584/Β'/2002)
Ίδρυση Κέντρων ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
Λειτουργία-Αρμοδιότητες-Επιλογή των Υπ. ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
Διευκρινίσεις για το Ωράριο των Υπευθύνων Εργαστηρίων στα Γυμνάσια και τα Ενιαία Λύκεια
Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής
Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.
Επιλογή Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. - Λειτουργία ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
Διευκρινίσεις για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο και το Ενιαίο Λύκειο
Τεχνική Στήριξη Σχολείων
Επιλογή και Ορισμός Υπευθύνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.
Λειτουργία των ΚΕ ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.(ΦΕΚ 980/2006)

(Πηγή: ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Φλώρινας, http://plinetflo.iosites.org/legal/education)