Επίσης δείτε...
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Είσοδος Πληροφορικών
Online Χρήστες
Έχουμε 4 επισκέπτες συνδεδεμένους
Στατιστικά
Μέλη : 33
Περιεχόμενο : 259
Σύνδεσμοι : 6
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 175150

Επιμορφωτικά Σεμινάρια Web 2.0 - Τάξη 2.0

Επιμορφωτικό Υλικό Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής


Α Μέρος: Επικαιροποίηση

Μαθήματα
[Α.1] Σύγχρονες Τεχνολογίες ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες
[Α.2] Σύγχρονες Τεχνολογίες ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Πληροφορίες
[Α.3] Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Πληροφορίες
[Α.4] Δομημένος Προγραμματισμός Πληροφορίες
[Α.5] Οπτικός και Γεγονοστραφής Προγραμματισμός Πληροφορίες
[Α.6] Προηγμένο περιβάλλον Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού JAVA Πληροφορίες
[Α.7] Πολυμέσα Πληροφορίες
[Α.8] Εργαλεία συγγραφής Πολυμεσικών Εφαρμογών Πληροφορίες
[Α9] MS Office και Open Office Πληροφορίες
[Α.10-11] Διεπαφή εφαρμογής παγκόσμιου ιστού Πληροφορίες
[Α.12-13] Εξυπηρέτηση εφαρμογών παγκόσμιου ιστού Πληροφορίες


Β Μέρος: Διδακτική

Διαχρονικός ορισμός της διδασκαλίας και της μάθησης.

Μέθοδοι διδασκαλίας (δασκαλοκεντρική, μαθητοκεντρική, γνωσιοκεντρική, ομαδοκεντρική).

Παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση (γνωστικοί-ψυχολογικοί, κίνητρα).Θεωρίες Μάθησης. Διδακτικά μοντέλα (Υποθέσεις και αξιολόγηση μεταφορικού, ανακαλυπτικού, εποικοδομιστικού μοντέλου)

Η μορφή ενός σχεδίου μαθήματος (σκοπός, διδακτικοί στόχοι, προσδοκώμενα αποτελέσματα, αξιολόγηση ενότητας, κλπ).
Διατύπωση παιδαγωγικών στόχων.
Εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές.
Ενημέρωση για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής για το Γυμνάσιο. Αναζήτηση εποπτικού και πληροφοριακού υλικού.
Παρουσίαση, σχολιασμός και προσαρμογή δραστηριοτήτων για την πληροφορική στο Γυμνάσιο αξιοποιώντας λογισμικό γενικής χρήσης και το διαδίκτυο.
Ενημέρωση για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής στο ΕΝΙΑΙΟ Λύκειο. Αναζήτηση εποπτικού και πληροφοριακού υλικού.
Παρουσίαση, σχολιασμός και προσαρμογή δραστηριοτήτων για την πληροφορική στο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ.
Ενημέρωση για το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής στη ΤΕ. Αναζήτηση εποπτικού και πληροφοριακού υλικού. Παρουσίαση, σχολιασμός και προσαρμογή δραστηριοτήτων για την πληροφορική στη ΤΕ.
Προτάσεις και παραδείγματα παιδαγωγικής Αξιοποίησης.

Ατομική και ομαδική αξιολόγηση. Σχεδίαση γραπτών τεστ αξιολόγησης μαθητών.
Εργαλεία αξιολόγησης.
Εικονικές διδασκαλίες και σχολιασμός των μαθημάτων που έχουν σχεδιαστεί σε προηγούμενη επιμορφωτική συνάντησ
η.


Γ Μέρος: Εκπαιδευτικό Λογισμικό


Ενημέρωση για τις δράσεις του ΥΠΕΠΘ προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ. Αναφορά στα έργα της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ. Ενημέρωση για τους τίτλους εκπαιδευτικών λογισμικών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Προτάσεις και παραδείγματα παιδαγωγικής αξιοποίησης του εκπαιδευτικού λογισμικού στο πλαίσιο της διεπιστημονικής και διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης
Σύντομη επίδειξη χαρακτηριστικών παραδειγμάτων λογισμικού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ. Ταξινόμηση και αξιολόγησή τους. Εστίαση στα λειτουργικά χαρακτηριστικά τριών χαρακτηριστικών τίτλων λογισμικού παρουσίασης
Σύντομη επίδειξη χαρακτηριστικών παραδειγμάτων λογισμικού ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ. Ταξινόμηση και αξιολόγησή τους. Εστίαση στα λειτουργικά χαρακτηριστικά δύο χαρακτηριστικών τίτλων λογισμικού παρουσίασης
Σύντομη επίδειξη χαρακτηριστικών παραδειγμάτων λογισμικού ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΩΝ. Ταξινόμηση και αξιολόγησή τους. Εστίαση στα λειτουργικά χαρακτηριστικά δύο χαρακτηριστικών τίτλων λογισμικού μικρόκοσμου


Τελευταία Ενημέρωση (Τετάρτη, 17 Νοέμβριος 2010 10:48)