Επίσης δείτε...
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Είσοδος Πληροφορικών
Online Χρήστες
Έχουμε 5 επισκέπτες συνδεδεμένους
Στατιστικά
Μέλη : 33
Περιεχόμενο : 259
Σύνδεσμοι : 6
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 170401

Επιμορφωτικά Σεμινάρια Web 2.0 - Τάξη 2.0

 

Ο δικτυακός τόπος αποβλέπει στην ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και στην παρουσίαση εφαρμογών ανοικτού κώδικα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από το χώρο της εκπαίδευσης.


.LRN: Εφαρμογή τηλεκπαίδευσης και υποστήριξης διαδικτυακών κοινοτήτων.


3D Planetarium: Πρόγραμμα για την απεικόνιση του ηλιακού συστήματος σε πραγματικό χρόνο. Συγκεκριμένα απεικονίζονται πλανήτες, δορυφόροι, καθώς και μεγάλος αριθμός αστερισμών. Ο χρήστης μπορεί να εστιάσει σε οποιοδήποτε ουράνιο σώμα και να το παρατηρήσει σαν να χρησιμοποιούσε τηλεσκόπιο.


AbiWord: Πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Αποτελεί μέρος του πακέτου εφαρμογών γραφείου Gnome Office.


Adun: Εφαρμογή μοριακής προσομοίωσης.


Aldo: Εργαλείο εκμάθησης του κώδικα morse, το οποίο παρέχει τεσσάρων ειδών ασκήσεις. Στο κλασικό είδος ασκήσεων, ο χρήστης πρέπει να αναγνωρίσει ορισμένες σειρές χαρακτήρων που δημιουργούνται από το πρόγραμμα.


Alexandria: Εφαρμογή διαχείρισης συλλογής βιβλίων.


Alliance: Είναι ένα σύνολο CAD εργαλείων και βιβλιοθηκών για VSLI σχεδίαση.


amaroK: Προηγμένη εφαρμογή αναπαραγωγής αρχείων ήχου. Αποτελεί τμήμα του πακέτου εφαρμογών KDE Edutainment Project και εγκαθίσταται μαζί με αυτό.


AmSynth: Εφαρμογή που παρέχει εικονικά αναλογική σύνθεση με πολύ εύκολο interface.


Anagramarama: Πρόκειται για ένα παιχνίδι λέξεων. Σκοπός είναι ο παίχτης από ένα σύνολο γραμμάτων να βρει όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις.


Anjuta DevStudio: Περιβάλλον ανάπτυξης για τις γλώσσες προγραμματισμού C και C++ που λειτουργεί στο περιβάλλον Gnome του Linux.


Astronomia: Πλατφόρμα για το μάθημα της Αστρονομίας με υποστήριξη plug-ins. Περιέχει επίσης σχετική βιβλιοθήκη και γραφικό περιβάλλον.


Asymptopia Crossword Builder: Εφαρμογή για τη δημιουργία σταυρόλεξων με μαθηματικές πράξεις.


Atlantida: Πρόκειται για πολύγλωσσο λεξικό το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 310.000 λήμματα.


ATutor: Πρόκειται για ένα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (LCMS).


Audacity: Πρόγραμμα για την ηχογράφηση και την επεξεργασία ήχων.


BASIC-256: Πρόκειται για ιδιαίτερα απλό περιβάλλον ανάπτυξης της γλώσσας προγραμματισμού Basic, σχεδιασμένο έτσι ώστε να διευκολύνει την εκμάθηση των βασικών κανόνων του προγραμματισμού.


Basmati: Πρόκειται για ένα σύνολο μικροεφαρμογών που επιτρέπουν τους μαθητές, τους καθηγητές και τους γονείς να βλέπουν τους βαθμούς σε μια τάξη μέσω διαδικτύου.


BEAST/BSE: Πρόγραμμα σύνθεσης μουσικής που παρέχει πλήθος ιδιαίτερα εύχρηστων λειτουργιών.


Bessie the Annihilator: Εφαρμογή που επιτρέπει στους καθηγητές να εισάγουν θέματα εργασιών και βαθμολογίες σε μία βάση δεδομένων.


BioJava: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμεύει στην επεξεργασία βιολογικών δεδομένων.


BKChem: Πρόγραμμα σχεδίασης χημικών ενώσεων με διαθέσιμες φόρμες, χρώματα, 3διάστατη απεικόνιση, δυνατότητα εξαγωγής στην εφαρμογή Σχεδίου του OpenOffice κλπ.


Blender: Πακέτο εφαρμογών δημιουργίας γραφικών τριών διαστάσεων υψηλής ποιότητας, ταινιών κ.ά.


Blokken: Εφαρμογή που στοχεύει στη διευκόλυνση της μελέτης των παιδιών μετατρέποντάς την σε διασκέδαση. Χρησιμοποιεί αρχεία μαθήματος τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν με οποιονδήποτε επεξεργαστή κειμένου.


Bodington: Πρόκειται για Σύστημα διαχείρισης Μάθησης. Προσφέρει τη δημιουργία ενός εικονικού περιβάλλοντος μάθησης καθώς και τη δυνατότητα για δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων.


BookBase: Εφαρμογή αποθήκευσης πληροφοριών για συλλογή βιβλίων, σύμφωνα με τον μοναδικό αριθμό ISBN. Η έρευνα πραγματοποιείται σύμφωνα με: τίτλο, όνομα συγγραφέα, εκδόσεις, copyright, εκδότη, είδος εξωφύλλου και τιμή. Επίσης γίνεται επεξεργασία ή διαγραφή εγγραφών και εκτύπωση αναφοράς συλλογής.


BookDB: Βάση δεδομένων για καταχώρηση συλλογής βιβλίων. Η αναζήτηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τίτλο, συγγραφέα, εκδότη, ISBN και αριθμό του τεκμηρίου στον κατάλογο και προσφέρει τη δυνατότητα επεξεργασίας και διαγραφής εγγραφών.


BookLib: Λογισμικό που βοηθάει στη διαχείριση συλλογής βιβλίων. Ανακτά πληροφορίες συγγραφέα/ τίτλου βασισμένες στο ISBN του τεκμηρίου και τις αποθηκεύει σε μια βιβλιοθήκη, την οποία μπορεί να την επεξεργαστεί ο χρήστης.


BowTIE: Εφαρμογή υποστήριξης της διδασκαλίας μουσικών οργάνων (πνευστών).


Brahms: Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ήχου, με δυνατότητες εγγραφής παρτιτούρων και εργαστηρίου μουσικής.


Brihaspati: Πρόκειται για ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) που αναπαριστά μια εικονική τάξη.


C.a.R.: Πρόγραμμα προσομοίωσης γεωμετρικών σχημάτων και κατασκευών.


Calc: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα υπολογισμών απλών αριθμητικών πράξεων αλλά και μεγάλων, περίπλοκων αριθμητικών παραστάσεων.


Celestia: Προσομοιωτής διαστήματος τριών διαστάσεων που παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να περιηγείται στο ηλιακό σύστημα και σε διάφορα άλλα συστήματα ή γαλαξίες. Υπάρχει η δυνατότητα προσομοίωσης και απεικόνισης πάνω από 100.000 αστεριών και 100 ηλιακών συστημάτων.


CensorNet: Πρόγραμμα για τη διαχείριση, την επίβλεψη και την καταγραφή της κίνησης ενός τοπικού δικτύου.


Centre: Πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για σχολεία. Μπορεί να διαχειριστεί πληροφορίες όπως δημογραφικά στοιχεία μαθητών, προγράμματα, βαθμούς, απουσίες κ.α.


Chemistry Development Kit (CDK): Βιβλιοθήκες κλάσεων java για βιο- και χημειο- πληροφορική. Αποτελεί θεμέλιο για άλλα προγράμματα όπως JchemPaint, Jmol κ.ά.


Chemsuite: Πρόκειται για ένα σύνολο προγραμμάτων κατάλληλων για την επεξεργασία χημικών πληροφοριών. Προσφέρει τη δυνατότητα για τη δισδιάστατη και τρισδιάστατη σχεδίαση μορίων, για την προσομοίωση χημικών αντιδράσεων κ.α.


Chemtool: Πρόγραμμα σχεδίασης χημικών δομών.


Childsplay: Σύνολο εκπαιδευτικών παιχνιδιών για μικρά παιδιά.


Clarence: Εφαρμογή βασισμένη σε PyGTK περιβάλλον εργασίας, για υπολογισμό συναρτήσεων. Μπορεί να χειριστεί όλα τα βασικά αριθμητικά σχήματα Dec, Hex, Bin, Oct και ASCII.


Claroline: Πρόγραμμα για τηλεκπαίδευση που επιτρέπει καθηγητές ή εκπαιδευτικούς οργανισμούς να δημιουργούν και να διαχειρίζονται μαθήματα μέσω Internet.


ClaSS: Πρόκειται για ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για ένα σχολείο. Περιλαμβάνει δυνατότητες εκτύπωσης αναφορών.


ClassWeb: Εφαρμογή που προσφέρει τη δυνατότητα διαχείρισης του website μιας τάξης μέσω διαδικτύου, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις HTML.


Cmap Tools: Απλό στη χρήση λογισμικό για τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών.


CodeApplet: Πρόκειται για ένα σύστημα πελάτη-εξυπηρετητή χρήσιμο για τη διδασκαλία προγραμματισμού online. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε γλώσσα προγραμματισμού. Υποστηρίζει πολλές συνεδρίες. Κάθε συνεδρία περιλαμβάνει έναν editor τον οποίο διαχειρίζεται ένας χρήστης, ενώ οι υπόλοιποι χρήστες της συνεδρίας παρακολουθούν.


Colloquia: Εφαρμογή συνεργατικής μάθησης.


Compo: Πρόγραμμα σύνθεσης μουσικής.


COSE: Περιβάλλον τηλεκπαίδευσης.


CyberTester: Web εφαρμογή που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς τη δημιουργία τεστ, εξετάσεων και εργασιών που αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.


Cynus: Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) που απευθύνεται σε εκπαιδευτικές μονάδες, οι οποίες επιθυμούν να δημιουργήσουν τον επίσημο ιστοχώρο τους. Η σχεδίασή του έχει πραγματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι εφικτή η εύκολη αναβάθμιση και επεκτασιμότητά του.


DansGuardian: Πρόκειται για ένα φίλτρο περιεχομένου Διαδικτύου.


Denemo: Πρόγραμμα για την επεξεργασία παρτιτούρων μουσικής. Λειτουργεί ως γραφικό περιβάλλον για το Lilypond.


Dev-C++: Περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) για τις γλώσσες προγραμματισμού C και C++.


Developer's Image Library (DevIL): Η εφαρμογή (γνωστή και με το όνομα OpenIL) είναι επί της ουσίας βιβλιοθήκη, η οποία επιτρέπει τη μεταφόρτωση, την αποθήκευση, τη μετατροπή και το φιλτράρισμα πολλών ειδών αρχείων εικόνας.


Dia: Πρόγραμμα για την κατασκευή διαγραμμάτων (UML, ER, Network Diagrams κ.ά.).


Dictation: Εργαλείο ιστού δημιουργίας μεταφράσεων και υπαγόρευσης κειμένων. Οι λέξεις/προτάσεις αποθηκεύονται από το δάσκαλο σε μία SQL βάση δεδομένων. Ο δάσκαλος επιλέγει κάποιες από λέξεις/φράσεις για υπαγόρευση στους μαθητές, οι οποίοι πρέπει να συμπληρώσουν τυχόν κενά.


Digital Scribe: Web based σύστημα που επιτρέπει στους καθηγητές να δημοσιεύσουν τις εργασίες των μαθητών τους.


Ding: Ηλεκτρονικό γερμανο-αγγλικό λεξικό με περίπου 163.000 λήμματα.


District DNA: Πρόγραμμα διαχείρισης όλων των σχολείων μιας περιοχής, το οποίο χρησιμοποιεί την Βάση Δεδομένων Firebird.


DLESE: Ψηφιακή βιβλιοθήκη που υποστηρίζει τη διδασκαλία και την εκμάθηση θεμάτων που αφορούν τον Πλανήτη.


DoceboLMS: Πακέτο εφαρμογών Διαχείρισης Περιεχομένου, Τηλεκπαίδευσης, Διαχείρισης Μάθησης και Βιντεοδιάσκεψης.


Dr. Geo: Πρόγραμμα για τη διαδραστική διδασκαλία της γεωμετρίας.


DroidQuest: Πρόκειται για ένα παιχνίδι επαναδημιουργία του εκπαιδευτικού παιχνιδιού "Robot Odyssey I". Βοηθάει το μαθητή να κατανοήσει τις αρχές του λογικού προγραμματισμού.


DrPython: Πρόκειται για ένα περιβάλλον για την ανάπτυξη κώδικα στη γλώσσα προγραμματισμού Python.


Dustyscript: Πρόκειται για μια γλώσσα προγραμματισμού κατάλληλη για παιδιά 8-9 ετών και απλή έτσι ώστε να είναι κατανοητή.


Earth3d: Πρόγραμμα για την απεικόνιση της γης ως τρισδιάστατης σφαίρας. Ο χρήστης μπορεί να ζουμάρει στη σφαίρα έτσι ώστε να εμφανίζονται λεπτομέρειες, π.χ. πόλεις. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τεράστια σύνολα δεδομένων που μπορούν να φορτωθούν από το Διαδίκτυο.


Easy Java Simulations: Εργαλείο λογισμικού που σχεδιάστηκε για να κατασκευάζει προσομοιώσεις με τον Η/Υ.


EasyMaths: Εφαρμογή για τη διδασκαλία μαθηματικών σε γραφικό περιβάλλον.


Easymol: Εφαρμογή για τη σχεδίαση μοριακών δομών. Ο χρήστης μπορεί να σχεδιάζει χημικές ενώσεις σε δύο διαστάσεις και αυτές να μετατρέπονται σε τρισδιάστατες.


ebony: Εφαρμογή καταχώρισης και οργάνωσης των ηλεκτρονικών βιβλίων που διαθέτει κάποιος χρήστης στη συλλογή του.


eBookCollector: Πρόγραμμα για τη διαχείριση συλλογής βιβλίων. Κύρια χαρακτηριστικά του η σύνθετη αναζήτηση και η πληθώρα των κατηγοριών των βιβλίων που περιλαμβάνει.


educat: Βραβευμένο πακέτο εκπαιδευτικού λογισμικού που σχεδιάστηκε για τα Δημοτικά σχολεία της Ολλανδίας.


Ekiga: Εφαρμογή για τηλεδιάσκεψη και VoIP. Πρόκειται για το πρώην GnomeMeeting. Υποστηρίζει τα πρωτόκολλα SIP και H.323.


Electric: Πλήρες σύστημα αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής σχεδίασης και προσομοίωσης κυκλωμάτων.


Eledge: Λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη ενός μαθήματος μέσω διαδικτύου, κάνοντας προσβάσιμο το υλικό του στους μαθητές.


Elidune: Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βιβλιοθήκης, που μεταξύ άλλων υποστηρίζει καταλογοποίηση, αναζήτηση τίτλων και διαχείριση χρηστών.


Elxis: Πρόκειται για πολύγλωσσο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS), το οποίο έχει βασιστεί στο Mambo.


ePix: Πρόγραμμα σχεδίασης και δημιουργίας ποιοτικών γραφημάτων ακριβείας από περιβάλλον κονσόλας.


ePresence: To ePresence Interactive Media software είναι ένα σύστημα συλλογής περιεχομένου, αρχειοθέτησης και παρουσίασης με τη χρήση video και συγχρονισμένων μέσων παρουσίασης μέσω του Διαδικτύου.


Eukleides: Η γλώσσα Eukleides περιέχει ένα πλήρες πακέτο εντολών για τη δημιουργία σχημάτων της Ευκλείδειας γεωμετρίας.


Euler: Περιβάλλον μαθηματικών εφαρμογών που περιλαμβάνουν πραγματικούς και μιγαδικούς αριθμούς, πράξεις πινάκων και διανυσμάτων, γραφήματα κ.α.


Evolution: Πρόκειται γαι εφαρμογή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την επιφάνεια εργασίας GNOME, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει ημερολόγιο και πρόγραμμα διαχείρισης επαφών.


eXe: XHTML κειμενογράφος κατάλληλος για τηλεκπαίδευση. Είναι σχεδιασμένος για να βοηθά καθηγητές που δε γνωρίζουν HTML ή XML να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να δημοσιεύουν εκπαιδευτικό υλικό στο διαδίκτυο.


Facilimaths: On-line πρόγραμμα που βοηθά το μαθητή στην επίλυση γραφικών συναρτήσεων και γραμμικών συστημάτων. Ο μαθητής διαλέγει επιμέρους διαδικασίες έως ότου φτάσει στην τελική λύση.


Festival: Πρόγραμμα που διαθέτει ένα γενικό πλαίσιο για την κατασκευή συστημάτων σύνθεσης λόγου, περιλαμβάνοντας και παραδείγματα.


FET: Πρόγραμμα το οποίο λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα που εισάγει ο χρήστης, όπως συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων, αριθμό διαθέσιμων καθηγητών ανά μάθημα, εξάγει το πρόγραμμα μαθημάτων ενός σχολείου με τη χρήση γενετικού αλγορίθμου.


Figurine: Εργαλείο δημιουργίας γραφικών και διαγραμμάτων.


Fle3: Εφαρμογή τηλεκπαίδευσης. Πρόκειται για εξυπηρετητή λογισμικού, όπου μπορούν οι μαθητές και οι καθηγητές να βάζουν έγγραφα, αρχεία κ.α., να τα οργανώνουν σε φακέλους και να τα μοιράζονται με άλλους.


fracplanet: Εφαρμογή για την προβολή τυχαία δημιουργημένων τμημάτων πλανητών, που περιλαμβάνουν βουνά, ωκεανούς, ποτάμια κτλ.


Fung-Calc: Αναπτυγμένο και εύχρηστο εργαλείο για τη δημιουργία δισδιάστατων και τρισδιάστατων γραφημάτων.


Funiter: Εφαρμογή που βοηθά τη δημιουργία γραφημάτων απλών ή σύνθετων μαθηματικών συναρτήσεων.


G Arith: Εφαρμογή η οποία δημιουργεί μαθηματικά προβλήματα για παιδιά δημοτικού.


G-Tablix: Ιδιαίτερα εύχρηστο γραφικό περιβάλλον για την προετοιμασία του ωρολόγιου προγράμματος των σχολικών μονάδων χρησιμοποιώντας ως βάση την εφαρμογή Tablix.


Galeon: Γρήγορος φυλλομετρητής δικτύου, με απλή διεπαφή, βασισμένος στο gecko (μηχανή διάταξης του Mozilla).


Games for French pre-school: Συλλογή εκπαιδευτικών παιχνιδιών που αναπτύχθηκαν με σκοπό την αξιοποίησή τους στη Γαλλική προσχολική εκπαίδευση. Περιλαμβάνει παιχνίδια μνήμης, παζλ, παιχνίδια με γράμματα και αριθμούς, αριθμητική, ζωγραφική και ένα εργαλείο διαχείρισης της τάξης.


Ganesha: Σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS). Υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας του καθηγητή με τους μαθητές μέσω της κοινότητας συζητήσεων ή με το εσωτερικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο εκπαιδευτικός μπορεί επίσης να βλέπει τα αρχεία που του στέλνουν οι μαθητές κ.α.


GCC: Πρόκειται για συλλογή μεταγλωττιστών για τις γλώσσες C, C++, Objective-C, Fortran, Java και Ada.


GChemPaint: Εργαλείο δημιουργίας χημικών δομών δύο διαστάσεων για διεπαφή Gnome-2.


GCompris: Eκπαιδευτικό πακέτο για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών. Περιλαμβάνει πάνω από 40 δραστηριότητες, οι οποίες μεταξύ άλλων αφορούν την εξάσκηση των παιδιών στο αλφάβητο, στους αριθμούς, σε βασικά θέματα αριθμητικής κλπ.


GDIS: Πρόγραμμα δημιουργίας 3διάστατων μοντέλων μικρών μορίων και κρυσταλλικών δομών με δυνατότητα επεξεργασίας. Βρίσκεται σε στάδιο εξέλιξης αλλά θεωρείται λειτουργικό.


gEDA: Είναι ένα σύνολο εργαλείων για αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική σχεδίαση. Περιλαμβάνει εργαλεία για σχεδίαση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, εξομοίωσης κ.α.


geg: Μικρό και απλό πρόγραμμα-εργαλείο για τη δημιουργία δισδιάστατων γραφικών παραστάσεων συναρτήσεων, με δυνατότητα παρουσίασης πολλαπλών γραφικών παραστάσεων ταυτόχρονα με διαφορετικό χρώμα η καθεμιά.


GenChemLab: Είναι μία εφαρμογή για την προσομοίωση ασκήσεων στο σχολικό χημικό εργαστήριο. Σκοπός της εφαρμογής είναι η προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους πειράματα σε πραγματικές συνθήκες εργαστηρίου.


Geo: Παγκόσμιος Άτλας και εγκυκλοπαίδεια για παρουσίαση χαρτών, με δυνατότητα εγκατάστασης σε προσωπικό υπολογιστή ή κεντρικό server και πρόσβασης μέσω browser.


GeoCalculator: Είναι ένα εργαλείο για την επίλυση γεωμετρικών εξισώσεων και προβλημάτων, όπως επιφανειών, όγκων κλπ.


GeoGebra: Πρόκειται για εφαρμογή με κεντρικό αντικείμενο τα μαθηματικά, η οποία παντρεύει επιτυχώς τη γεωμετρία, την άλγεβρα και το λογισμό.


Geometry: Εύχρηστο πρόγραμμα για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με γεωμετρία, τριγωνομετρία και άλγεβρα.


Geonext: Εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία της Γεωμετρίας και της Άλγεβρας. Επιτρέπει τη δημιουργία γεωμετρικών κατασκευών, καθώς και τη διαχείρισή τους.


Ggradebook: Εφαρμογή για την τήρηση και παρακολούθηση βαθμολογίας των μαθητών.


Ghemical: Εργαλείο μοριακής μοντελοποίησης που παρέχει τρισδιάστατες απεικονίσεις και animation οργανικών ενώσεων.


Gimp: Λογισμικό για επεξεργασία φωτογραφιών, σύνθεση και δημιουργία εικόνων.


GLibrary: Εφαρμογή διαχείρισης βιβλίων. Κρατάει δεδομένα για κάθε βιβλίο όπως συγγραφέα, τίτλο, εκδότη, μεταφραστές κ.α.


glogo: Είναι ένας ερμηνευτής για προγράμματα γραμμένα στη γλώσσα προγραμματισμού logo.


GLWaves: Πρόγραμμα που παρουσιάζει τις ιδιότητες των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων σε τρεις διαστάσεις και με animations.


GMT: Είναι μια συλλογή από 60 περίπου εργαλεία για διαχείριση γεωγραφικών και Καρτεσιανών σετ δεδομένων. Περιλαμβάνει πληροφορίες και δεδομένα για ακτές, ποτάμια, σύνορα κ.α.


Gnome Crystal: Είναι ένα πρόγραμμα για οπτικοποίηση κρυσταλλικών δομών.


Gnome Predict: Πρόγραμμα παρακολούθησης τεχνητών δορυφόρων σε πραγματικό χώρο. Ο χρήστης μπορεί να βλέπει τους δορυφόρους υπό μορφή καταλόγων ή ακόμη και σε χάρτες, στους οποίους απεικονίζονται και οι περιοχές κάλυψής τους. Η εφαρμογή, γνωστή και ως gpredict αποτελεί πρόγραμμα του ολοκληρωμένου πακέτου λογισμικού Ground Station.


Gnome-DB: Χρήσιμο εργαλείο για κάθε εφαρμογή που απαιτεί πρόσβαση σε δεδομένα (όχι απαραίτητα σε βάσεις δεδομένων), καθώς προσφέρει μια αρκετά καλή διεπαφή διαχείρισης τους.


GNU Aspell: Πρόγραμμα ελέγχου ορθογραφίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο του είτε να ενσωματωθεί ως βιβλιοθήκη. Υποστηρίζει και έλεγχο κειμένων γραμμένων με UTF encoding.


GNU Solfege: Χρησιμοποιείται για την εξάσκηση της ακοής του χρήστη. Συγκεκριμένα εξασκεί το χρήστη στην αναγνώριση των διαστημάτων, στη διάκριση μεταξύ συγχορδιών, κλιμάκων κλπ.


GNU Spacechart: Εφαρμογή για περιβάλλον GNOME που επιτρέπει την 3D απεικόνιση αστερισμών του διαστήματος. Ο χρήστης μπορεί να περιστρέψει ουράνια σώματα, έτσι ώστε να έχει εικόνα των περιοχών που δε φαίνονται, να επιλέξει τα σώματα που θέλει να δει, να υπολογίσει αποστάσεις μεταξύ των σωμάτων κλπ.


Gnumeric: Πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων και αποτελεί μέρος του πακέτου εφαρμογών γραφείου Gnome Office.


GPeriodic: Eίναι μία εφαρμογή για την πλοήγηση στον περιοδικό πίνακα των χημικών στοιχείων. Με την πλοήγηση αυτή, ο χρήστης μπορεί να έχει στη διάθεσή του λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε χημικό στοιχείο.


Grace: Πρόγραμμα για σχεδιασμό γραφικών παραστάσεων.


Graph: Εφαρμογή για τη σχεδίαση μαθηματικών γραφικών παραστάσεων σε σύστημα συντεταγμένων. Παράλληλα, ο χρήστης μπορεί να εφαρμόσει διάφορους μαθηματικούς υπολογισμούς στις γραφικές παραστάσεις.


GraphCalc: Πρόκειται για μία αριθμομηχανή με γραφική διεπαφή. Είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο μαθηματικών που χρησιμοποιείται από την εισαγωγή απλών αριθμητικών πράξεων, έως σύνθετη στατιστική ανάλυση.


Graphical Dipole Simulation: Πρόγραμμα το οποίο προβάλλει γραφικά τις ιδιότητες ενός διπόλου που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά κύματα.


GraphThing: Εργαλείο μέσω του οποίου μπορεί κανείς να δημιουργήσει, να διαχειριστεί και να μελετήσει γραφήματα.


GRASS: Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (GIS-Geographic Information System). Επιτρέπει τη διαχείριση και ανάλυση των πληροφοριών, την επεξεργασία εικόνας, τη γραφική παράσταση και παραγωγή χαρτών, τη χωρική διαμόρφωση και απεικόνιση.


Gravit: Πρόκειται για εργαλείο προσομοίωσης της βαρύτητας. Μεταξύ άλλων παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας τρισδιάστατων βαρυτικών μοτίβων.


gretl: Πρόκειται για ένα πακέτο λογισμικού κατάλληλο για οικονομετρικές αναλύσεις.


Gretools: Συλλογή προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της γνώσης των χρηστών σε θέματα λεξιλογίου. Η εφαρμογή αποτελείται από κουίζ εύρεσης συνωνύμων και παιχνίδια εύρεσης λέξεων σε γραμμή εντολών.


Gstar: Είναι ένα περιβάλλον εργασίας για το πρόγραμμα starchart. Παρέχει κατάλογο προκαθορισμένων περιοχών για να εμφανιστούν και κουμπιά ελέγχου για τη διαμόρφωση των χαρτών με διάφορους τρόπους.


GTick: Βοήθημα για τη διδασκαλία της μουσικής, το οποίο εκτελεί χρέη μετρονόμου. Δίνει δυνατότητα για ρύθμιση επιμέρους παραμέτρων χρονισμού.


Gtk+ Language Trainer: Πρόγραμμα εκμάθησης ξένων γλωσσών για το περιβάλλον GNOME. Υποστηρίζει πολλαπλές γλώσσες και διαθέτει ενδιαφέροντα εργαλεία εκμάθησης.


GtkParticle: Εφαρμογή που προσομοιώνει συγκρούσεις μαζών σε μία δισδιάστατη επιφάνεια. Η φυσική των συγκρούσεων ακολουθεί τους κανόνες της κλασσικής Μηχανικής του Νεύτωνα. Τα σωματίδια καθορίζονται από το χρήστη και μπορούν να προστίθενται ή να αφαιρούνται.


Guido van Robot: Πρόκειται για μια γλώσσα προγραμματισμού κατάλληλη για την εισαγωγή των αρχάριων στις βασικές αρχές του προγραμματισμού.


gwavmerger: Διαδραστικό εργαλείο για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Βοηθά στην απομνημόνευση μεγάλων φράσεων και κειμένων.


Hessian Gtk: Μαθηματικό πρόγραμμα που επιτρέπει την εύρεση τοπικού ελάχιστου και μέγιστου μιας συνάρτησης δεύτερου βαθμού, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Hessian matrix.


Hitchhiker 2000: Πρόγραμμα προσομοίωσης για το μάθημα της αστρονομίας.


Hopify: Πρόγραμμα για την εξάσκηση του μαθητή στην ανάγνωση.


HTTrack: Πρόκειται για εργαλείο που επιτρέπει την ανάκτηση και αποθήκευση διαδικτυακών τόπων στον τοπικό δίσκο.


iBookshelf: Εφαρμογή διαχείρισης συλλογών βιβλίων, η οποία προσφέρει και τη δυνατότητα σχεδίασης εξώφυλλων για κάθε βιβλίο.


ILIAS: Σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS) βασισμένο στο διαδίκτυο που επιτρέπει στους χρήστες του να δημιουργούν, να επεξεργάζονται και να δημοσιεύουν υλικό μέσω ενός απλού web browser.


im-classicalgreek: Εφαρμογή που επιτρέπει στο μαθητή να εισάγει αρχαία ελληνικά με όλους τους συνδυασμούς γραμμάτων και στίξης που υποστηρίζονται από το Unicode.


Inkscape: Πρόκειται για πληρέστατο λογισμικό επεξεργασίας εικόνων, που προσφέρει στους χρήστες πλήθος λειτουργιών και υποστηρίζει πάρα πολλούς διαφορετικούς τύπους αρχείων.


Interact: Είναι ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων. Είναι αρκετά ευέλικτο και κατάλληλο για τη δημιουργία κοινοτήτων στο διαδίκτυο γενικότερου ενδιαφέροντος και όχι μόνο για την εκπαίδευση.


Internet Mathematics Assessment System (IMathAS): Δικτυακό σύστημα για εξετάσεις και εργασίες μαθηματικών, παρόμοιο με το WebWork και το WIMS.


Intime: Γραφικός επεξεργαστής του σχολικού ωρολόγιου προγράμματος.


isbnsearch: Πρόκειται για εφαρμογή που παρέχει τη δυνατότητα ανάκτησης πληροφοριών για οποιοδήποτε βιβλίο χρησιμοποιώντας μονάχα τον κωδικό ISBN. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο από online βιβλιοθήκες όσο και από μεμονωμένους χρήστες.


italc: Εφαρμογή ανοικτού κώδικα για τη διαχείριση μαθημάτων σε σχολικό εργαστήριο υπολογιστών (επίδειξη οθόνης, κλείδωμα υπολογιστών μαθητών, remote control και άλλα πολλά). Υποστηρίζει Linux και Windows 2000/XP (Vista στήριξη θα έρθει) και μάλιστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικτά περιβάλλοντα! Η τελευταία έκδοση έχει εξελληνιστεί από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ.


ivtools: Συλλογή από επεξεργαστές γραφικών για PostScript, TeX και γραφικά για Web.


IWP-Interactive Web Physics: Το λογισμικό αυτό σχεδιάστηκε για να διευκολύνει τη δημιουργία διαδραστικών προβλημάτων φυσικής για το διαδίκτυο.


JAdvisor: Πρόκειται για εφαρμογή μέσω της οποίας μπορεί να πραγματοποιηθεί η διαχείριση του ωρολόγιου προγράμματος των σχολείων, καθώς και ο σχεδιασμός των μαθημάτων. Οι σπουδαστές έχουν, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να δουν το πρόγραμμά τους σε γράφημα.


Jahshaka: Πρόκειται για πλήρες σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου, δημιουργίας κινούμενων εικόνων, σύνθεσης εφέ κ.ά.


Jam--Nuclear Physics Data Acquisition: Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό εργαλείο Φυσικής που εξυπηρετεί τη διδασκαλία πειραμάτων Πυρηνικής Φυσικής. Δέχεται δεδομένα πειράματος και παράγει ιστογράμματα με τα αποτελέσματα.


jBib: Client/Server εφαρμογή διαχείρισης της δανειστικής βιβλιοθήκης σχολείων.


JCFL: Πρόκειται για μια βιβλιοθήκη που υποστηρίζει Chemical Markup Language. Η γλώσσα αυτή είναι χρήσιμη για την αποθήκευση και μετάδοση χημικών πληροφοριών.


JChemPaint: Εφαρμογή για τη σχεδίαση χημικών ενώσεων σε δύο διαστάσεις.


JILetters: Εφαρμογή Java που βοηθά μικρούς μαθητές στην εκμάθηση της αλφαβήτου.


jMemorize: Εφαρμογή διαχείρισης της διαδικασίας μάθησης με τη χρησιμοποίηση flashcards και του δημοφιλούς συστήματος Leitner.


Jmol: Πρόγραμμα για την απεικόνιση τρισδιάστατων μοριακών δομών οργανικών ενώσεων. Διατίθεται είτε ως Java εφαρμογή είτε ως Java applet.


Jones Standard: Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS), φιλικό προς το μαθητή γιατί διαθέτει εύκολη πλοήγηση.


JRainWords: Πρόγραμμα Java για να μαθαίνουν τα παιδιά πως να χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο.


JTurtle: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για τη διδασκαλία της γλώσσας προγραμματισμού Java Bean Shell. Η γλώσσα αυτή είναι γλώσσα script, κατάλληλη για δομημένο αλλά και αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό, καθώς μέσω αυτής είναι προσβάσιμη η Java.


JUDO: Ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (Integrated Development Environment) της Java για παιδιά και αρχάριους προγραμματιστές. Μπορεί να αξιοποιηθεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία θεμάτων προγραμματισμού.


jvlt: Πρόκειται για εφαρμογή εκμάθησης λεξιλογίου. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει δυναμικά quizzes μέσω των οποίων διευκολύνεται η εκμάθηση.


JWebPresenter: Πρόκειται για ένα δικτυακό σύστημα παρουσιάσεων. Αποτελεί μια επέκταση των αγαπημένων εργαλείων παρουσίασης, όπως του MagicPoint και του Impress. Είναι χρήσιμο για μάθηση από απόσταση, συσκέψεις, συνέδρια. Χρησιμοποιεί εικόνες bitmap για να αποφύγει προβλήματα συμβατότητας.


K3b: Εφαρμογή αντιγραφής CD και DVD για συστήματα Linux, βελτιστοποιημένη για το περιβάλλον KDE. Παρέχει ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό γραφικό περιβάλλον.


Kaffeine Player: Εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων. Υποστηρίζει όλα τα είδη αρχείων πολυμέσων, καθώς και αναμετάδοση ψηφιακής εικόνας. Αποτελεί τμήμα του πακέτου εφαρμογών KDE Edutainment Project και εγκαθίσταται μαζί με αυτό.


Kalamaris: Πακέτο λογισμικού για τα Μαθηματικά. Χρησιμοποιείται για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και βασικά χαρακτηριστικά του είναι ο ορισμός συναρτήσεων, οι γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων, η υποστήριξη πινάκων, η επίλυση διαφορικών εξισώσεων με διάφορες μεθόδους κλπ.


kalbum: Εφαρμογή δημιουργίας album φωτογραφιών με εύχρηστο περιβάλλον χρήστη, που δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής των albums σε HTML σελίδες. Αποτελεί τμήμα του πακέτου εφαρμογών KDE Edutainment Project και εγκαθίσταται μαζί με αυτό.


Kalcul: Μικρό πρόγραμμα για τη διδασκαλία αριθμητικών πράξεων σε μαθητές ηλικίας 8-15 ετών. Παρουσιάζει 4 διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας.


Kalculate: Εφαρμογή που παρέχει φιλικό προς το μέσο χρήστη υπολογιστή τσέπης. Αποτελεί τμήμα του πακέτου εφαρμογών KDE Edutainment Project και εγκαθίσταται μαζί με αυτό.


Kalculator for KDE: Εφαρμογή για τον υπολογισμό μαθηματικών πράξεων σε περιβάλλον KDE. Μπορείτε να επιλέξετε συγκεκριμένη συνάρτηση από το παράθυρο εργαλείων ή να την εισάγετε απευθείας.


Kalodidaskalos: Πρόγραμμα διδασκαλίας και εξάσκησης των μαθητών στα αρχαία ελληνικά.


Kalzium: Πρόκειται για μια εφαρμογή που παρέχει πληροφορίες για τον περιοδικό πίνακα των χημικών στοιχείων. Παρέχει 2 διαφορετικά είδη κουίζ για την αποτίμηση της γνώσης του μαθητή σε θέματα χημείας. Αποτελεί τμήμα του πακέτου εφαρμογών KDE Edutainment Project και εγκαθίσταται μαζί με αυτό.


Kanagram: Είναι ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι αναγραμματισμού, όπου ο μαθητής πρέπει να βρει τις λέξεις, βάζοντας τα γράμματα που δίνονται στη σωστή σειρά. Το πρόγραμμα αυτό αντικατέστησε το KMessedWords. Αποτελεί τμήμα του πακέτου εφαρμογών KDE Edutainment Project και εγκαθίσταται μαζί με αυτό.


Kard: Πρόκειται για παραλλαγή του memory game, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2-8. Διαθέτει πλήθος καρτών τις οποίες τα παιδιά πρέπει να ταξινομήσουν ανά ξευγάρια.


Karel the Robot: Είναι ένας προσομοιωτής ρομπότ που εισάγει τους χρήστες στον προγραμματισμό. Ο χρήστης γράφει το πρόγραμμα στο Karel και το δίνει στον προσομοιωτή, ο οποίος το εκτελεί. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο Karel είναι παρόμοια με την Pascal.


kAstrHorloge: Είναι μια εφαρμογή που περιλαμβάνει δεδομένα για 10000 αστέρια και μπορεί να υπολογίσει για το καθένα μια θέση στον ουρανό ανάλογα με την οπτική γωνία του παρατηρητή.


Kavlon Coloring Book: Πρόκειται για εφαρμογή που λειτουργεί ως βιβλίο ζωγραφικής για παιδιά. Οι χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την επιθυμητή εικόνα και εν συνεχεία να τη ζωγραφίσει.


KBRuch: Απλό πρόγραμμα που δημιουργεί μαθηματικά προβλήματα με κλάσματα. Ο χρήστης επιλύει κάθε πρόβλημα εισάγοντας τις σωστές τιμές αριθμητή και παρονομαστή. Αποτελεί τμήμα του πακέτου εφαρμογών KDE Edutainment Project και εγκαθίσταται μαζί με αυτό.


KBVT: Πρόκειται για εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρές βιβλιοθήκες. Διαθέτει δυνατότητες διαχείρισης βιβλίων, χρηστών και συμβάντων.


Keduca: Εργαλείο δημιουργίας τυποποιημένων τεστ. Βασίζεται στην ιδέα των πολλαπλών βάσεων δεδομένων με ερωτήσεις και απαντήσεις που εισάγονται από διάφορους χρήστες και διαμοιράζονται μέσω του Διαδικτύου. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στο διαχειριστή αρχείων (file manager) Konqueror του KDE.


Kemistry: Μία συλλογή εφαρμογών για το μάθημα της χημείας μέσω της οποίας γίνεται υπολογισμός του μοριακού βάρους και σχεδιασμός της δομής χημικών ενώσεων για περιβάλλον KDE.


KEWL: Πλήρες σύστημα διαχείρισης μαθημάτων. Περιλαμβάνει πολλά εργαλεία χρήσιμα για τη μάθηση μέσω διαδικτύου.


KGeo: Πρόγραμμα διαδραστικής διδασκαλίας της γεωμετρίας.


KGeography: Είναι ένα εργαλείο για τη διδασκαλία της γεωγραφίας. Αποτελεί τμήμα του πακέτου εφαρμογών KDE Edutainment Project και εγκαθίσταται μαζί με αυτό.


KHangMan: Βασίζεται στο γνωστό παιχνίδι Κρεμάλα και προορίζεται για παιδιά ηλικίας 6+.


KidMath: Εφαρμογή με τεστ αριθμητικής για παιδιά ηλικίας 5-8. Περιλαμβάνει 5 επίπεδα δυσκολίας που αφορούν τις αριθμητικές πράξεις.


Kig: Πρόγραμμα για τη δημιουργία και τη μορφοποίηση γεωμετρικών σχημάτων.


KioskBrowser: Πλοηγός Διαδικτύου βασισμένος στη μηχανή πλοήγησης KHTML. Πραγματοποιεί περιήγηση μεταξύ HTML σελίδων, ενώ διαθέτει και ενσωματωμένο πληκτρολόγιο για υπολογιστές που έχουν οθόνη αφής. Αποτελεί τμήμα του πακέτου εφαρμογών KDE Edutainment Project και εγκαθίσταται μαζί με αυτό.


KLatin: Πρόγραμμα για τη διδασκαλία των Λατινικών. Αποτελεί τμήμα του πακέτου εφαρμογών KDE Edutainment Project και εγκαθίσταται μαζί με αυτό.


KLearnNotes2: Είναι μία εφαρμογή για την εκμάθηση των φθόγγων της ευρωπαϊκής μουσικής.


KLearnSpelling: Εφαρμογή που βοηθάει μαθητές να μάθουν λέξεις και ορθογραφία.


KLettres: Εφαρμογή για τη διδασκαλία του αλφαβήτου και του συλλαβισμού σε διάφορες γλώσσες. Επίσης χρησιμοποιείται για την εξοικείωση των μικρών μαθητών με το πληκτρολόγιο.


KLogic: Εργαλείο προσομοίωσης ψηφιακών κυκλωμάτων για το KDE. Παρέχει έναν εύκολο τρόπο δημιουργίας κυκλωμάτων. Αποτελεί τμήμα του πακέτου εφαρμογών KDE Edutainment Project και εγκαθίσταται μαζί με αυτό.


KLogo-Turtle: Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διδασκαλία της γεωμετρίας και βασικών αρχών προγραμματισμού σε παιδιά


KMathTool: Εύχρηστο πρόγραμμα που περιέχει αρκετά εργαλεία μαθηματικών (συναρτήσεις, άλγεβρα, γεωμετρία κλπ.) και επιτρέπει στον καθηγητή να δημιουργεί νέες ασκήσεις για τους μαθητές.


KMatplot: Πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα για δημιουργία δισδιάστατων γραφημάτων ή και τρισδιάστατων αντικειμένων. Προσφέρει πλήρες WYSIWYG περιβάλλον, αρκετά φιλικό προς το χρήστη.


Kmol: Η εφαρμογή αυτή χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μοριακού βάρους ενώσεων από τη χημική τους σύνθεση. Ο χρήστης μπορεί να ορίσει δικές του ομάδες και στοιχεία και να εισάγει πολύπλοκες χημικές ενώσεις.


KMovisto: Πρόκειται για μια εφαρμογή χρήσιμη για την τρισδιάστατη αναπαράσταση μορίων.


kmplot: Εργαλείο δημιουργίας γραφικών παραστάσεων παντός τύπου συναρτήσεων για τη διεπαφή KDE. Ο χρήστης μπορεί επίσης να συνδυάσει περισσότερες από μία γραφικές συναρτήσεις για να δημιουργήσει καινούριες ή να αναπαραστήσει γραφικές παραστάσεις σε πολικές συντεταγμένες.


Koffice: Ένα ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών γραφείου για το περιβάλλον KDE. Περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα: Kword, Kspread, Kpresenter, Kchart, Karbon14, Krita, Kexi, Kformula, Kugar και Kivio.


Koha: Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης βιβλιοθηκών. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται μεγάλες συλλογές τεκμηρίων, όπως βιβλία, CDs και videos. Μεταξύ άλλων παρέχει δυνατότητες καταλογογράφησης και αναζήτησης των τεκμηρίων, καθώς και διαχείρισης δανεισμού και κρατήσεων.


KolourPaint: Εύχρηστη εφαρμογή ζωγραφικής. Αποτελεί τμήμα του πακέτου εφαρμογών KDE Edutainment Project και εγκαθίσταται μαζί με αυτό.


KPercentage: Απλή εφαρμογή για την εξοικείωση των μικρών μαθητών με τους υπολογισμούς ποσοστών. Αποτελεί τμήμα του πακέτου εφαρμογών KDE Edutainment Project και εγκαθίσταται μαζί με αυτό.


KPlayer: Εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων που βασίζεται στον MPlayer. Αποτελεί τμήμα του πακέτου εφαρμογών KDE Edutainment Project και εγκαθίσταται μαζί με αυτό.


KQuick: Aνοιχτό σύστημα για τη μετάφραση λέξεων μεταξύ γλωσσών, ανάπτυξης ακρωνύμων και αναζήτησης αριθμών. Υπάρχει η δυνατότητα μετάφρασης λέξεων μεταξύ 40 γλωσσών.


Kronophobia: Πλήρες σύστημα καταγραφής δραστηριοτήτων σε μορφή ημερολογίου.


KSalomon: Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό λεξικό για το KDE.


KSciPlot: Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται ως σχεδιαστής (plotter) συναρτήσεων.


KSeg: Πρόγραμμα εξερεύνησης της Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση σχημάτων, για μετασχηματισμούς, υπολογισμούς και μετρήσεις.


KStars: Πρόκειται για μία Επιφάνεια εργασίας Πλανητάριου για το KDE. Παρέχει ακριβή γραφική προσομοίωση του ουρανού τη νύχτα, όπως αυτός εμφανίζεται από κάθε σημείο της Γης, σε οποιαδήποτε ημερομηνία. Η προβολή περιλαμβάνει 40.000 αστέρια, τους 8 πλανήτες, τον Ήλιο, τη Σελήνη και χιλιάδες κομήτες και αστεροειδείς. Αποτελεί τμήμα του πακέτου εφαρμογών KDE Edutainment Project και εγκαθίσταται μαζί με αυτό.


KTouch: Λογισμικό που βοηθά τους χρήστες να γνωρίσουν και να εξασκηθούν με το πληκτρολόγιο.


ktranslator: Εφαρμογή για τη μετάφραση λέξεων. Μπορεί να υποστηρίξει μελλοντικά όλες τις γλώσσες, ενώ διαθέτει σύστημα με plugins, έτσι ώστε να διευκολύνεται η χρησιμοποίηση νέων λεξικών.


KTurtle: Πρόκειται για ένα ερμηνευτή για τη γλώσσα προγραμματισμού Logo. Η Logo είναι απλή και συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά. Αποτελεί μέρος του πακέτου kdeedu.


kverbos: Εφαρμογή για τη μελέτη των ρημάτων. Το πρόγραμμα εισάγει ένα ρήμα και τον τύπο του και ο μαθητής πρέπει να βρει τους υπόλοιπους χρόνους. Αποτελεί τμήμα του πακέτου εφαρμογών KDE Edutainment Project και εγκαθίσταται μαζί με αυτό.


kvocabs: Εφαρμογή εκμάθησης λεξιλογίου. Υπάρχει η δυνατότητα εμπλουτισμού του λεξιλογίου από το χρήστη.


KVocabulary: Εφαρμογή εκμάθησης λεξιλογίου ξένων γλωσσών. Διαθέτει πλήθος μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνουν ερωτήματα, που διευκολύνουν τη διαδικασία της εκμάθησης.


kvoctrain: Εφαρμογή για την εξάσκηση σε λεξιλόγιο ξένων γλωσσών.


KWordQuiz: Εργαλείο εκμάθησης λεξιλογίου σε διάφορες γλώσσες, τύπου flashcard. Ο χρήστης μπορεί να κάνει επαναλήψεις στις λέξεις που επιθυμεί μέσω τεστ πολλαπλής επιλογής, ερωταπαντήσεων, συμπλήρωσης κενών διαστημάτων κλπ. Αποτελεί τμήμα του πακέτου εφαρμογών KDE Edutainment Project και εγκαθίσταται μαζί με αυτό.


KYIM: Εφαρμογή άμεσου μηνύματος (Instant Messenger), αποτελεί τμήμα του πακέτου εφαρμογών KDE Edutainment Project και εγκαθίσταται μαζί με αυτό για το περιβάλλον KDE.


lafontaine: Γραφικό περιβάλλον μεταγλώττισης της Logo που μπορεί να εφαρμοσθεί στην εκπαίδευση.


LAMS: Σύστημα σχεδίασης, διαχείρισης και διανομής δραστηριοτήτων μάθησης.


LaTrine: Εφαρμογή εκμάθησης γλώσσας. Χρησιμοποιεί ένα λεξικό και δημιουργεί ερωτήσεις για μια λέξη ή φράση και ο χρήστης προσπαθεί να δώσει τη σωστή απάντηση. Η επιλογή της σωστής λέξης ή φράσης, εξαρτάται από το πόσο συχνά ο χρήστης επιλέγει τη σωστή απάντηση.


Lavengro: Λογισμικό δημιουργίας τεστ αξιολόγησης σε θέματα λεξιλογίου.


LEAP RDBMS: Πρόκειται για ένα σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (RDBMS). Είναι σχεδιασμένο καθαρά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, υλοποιεί τις αρχές της σχεσιακής άλγεβρας και δεν υποστηρίζει SQL.


Learnwords: Πρόγραμμα για την εκμάθηση λέξεων ξένων γλωσσών. Αφού εισαχθούν λήμματα, μαζί με την ερμηνεία τους, το πρόγραμμα θέτει ερωτήσεις πάνω σε αυτά και βαθμολογεί τις απαντήσεις.


Lexi: Dict client που επίσης εξυπηρετεί ως προσωπικός εκπαιδευτής λεξιλογίου. Περιέχει ορισμούς και λίστα λέξεων που ζητούνται συχνότερα. Η διεπαφή του είναι δομημένη έτσι ώστε να είναι γρήγορο και εύκολο και βασικά του χαρακτηριστικά είναι η εμφάνιση συνώνυμων, μεταφορά και απόθεση ζητούμενων λέξεων και υπόδειξη ορθογραφίας.


libros.pl: Βάση δεδομένων για καταχώριση συλλογής βιβλίων.


Light Speed: Πρόγραμμα που αναπτύχθηκε για να απεικονίσει τα αποτελέσματα της ειδικής σχετικότητας στην εμφάνιση των κινούμενων αντικειμένων.


LilyPond: Πρόκειται για εργαλείο σύνθεσης μουσικής με νότες. Μετατρέπει τις παρτιτούρες σε αρχεία ήχου ή αντίστροφα. Η εισαγωγή δεδομένων γίνεται από περιβάλλον text. Ως γραφικό περιβάλλον για το LilyPond λειτουργεί το πρόγραμμα Denemo.


LingoTeach: Πρόγραμμα διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Ο χρήστης έχει στη διάθεσή του τη μετάφραση λέξεων ταυτόχρονα σε διάφορες γλώσσες, ενώ το σύστημα διαθέτει και ακουστικά βοηθήματα. Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη: τη διεπαφή χρήστη (user interface) και τη βιβλιοθήκη (LibLingoTeach).


Linux Letters and Numbers: Παιχνίδι για την εκμάθηση γραμμάτων, αριθμών και συλλαβισμού από μικρά παιδιά.


Little Wizard: Πρόκειται για περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) για παιδιά. Απευθύνεται σε μαθητές δημοτικών σχολείων και στοχεύει στην εκμάθηση των θεμελιωδών κανόνων των γλωσσών προγραμματισμού.


Lletters: Παιχνίδι που βοηθάει τα παιδιά άνω των 2 ετών στην εκμάθηση των γραμμάτων και των αριθμών και τα μεγαλύτερα στη βελτίωση της ορθογραφίας και του συλλαβισμού.


LLSRT: Aπλό εργαλείο οπτικής. Εστιάζει στα φαινόμενα διάδοσης και διάθλασης του φωτός κατά το πέρασμά του μέσα από φακούς διαφόρων ειδών.


logonyelv: Πρόκειται για έναν διερμηνευτή για τη γλώσσα προγραμματισμού Logo. Είναι κατάλληλο για την πρώτη επαφή των μαθητών με τον προγραμματισμό.


LON-CAPA: Πρόκειται για ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης μαθημάτων.


Lum: Εφαρμογή για προσομοίωση φαινομένων οπτικής.


LXlogo: Πρόκειται για περιβάλλον ανάπτυξης της γλώσσας προγραμματισμού Logo, που χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.


Magda: Εφαρμογή που απευθύνεται σε μαθηματικούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη θεωρία γραφημάτων και ιδιαίτερα για την κατασκευή γράφων.


MajorTeach: Πρόγραμμα για την απομνημόνευση στοιχείων και αριθμών.


Mambo: Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για απλές ιστοσελίδες, είτε για πιο σύνθετες εφαρμογές.


Manhattan Virtual Classroom: Πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων. Δεν απαιτείται βάση δεδομένων για τη λειτουργία του. Είναι επιλεγμένη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης από το Western New England College.


Mars Simulation Project: Είναι ένα πρόγραμμα για τη δημιουργία προσομοίωσης μιας μελλοντικής αποστολής στον πλανήτη Άρη.


Math And Education: Απλή αλλά αποτελεσματική εφαρμογή εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Βασικός του στόχος είναι η επίλυση προβλημάτων, χρησιμοποιώντας αριθμούς και σύμβολα.


Math Expression String Parser (MESP): Εφαρμογή ανάλυσης μαθηματικών εκφράσεων. Οι εκφράσεις δύναται να περιέχουν μεταβλητές, συναρτήσεις και σταθερές.


MathEclipse: Εργαλείο κατηγορίας CAS (Computer Algebra Software) που επιτρέπει την επίλυση αλγεβρικών πράξεων.


Mathomatic: Εργαλείο κατηγορίας CAS (Computer Algebra Software) που επιτρέπει τη επίλυση αλγεβρικών πράξεων.


MathStudio: Χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο που επιτρέπει στο χρήστη την εύκολη εισαγωγή, σχεδίαση και αποθήκευση μαθηματικών δεδομένων σε διαφορετικά format (π.χ. MathML).


MathTables: Πρόγραμμα που επιτρέπει στους γονείς να διδάξουν στα παιδιά τους τις τέσσερις βασικές μαθηματικές πράξεις: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.


MathWar: Παιχνίδι άσκησης απλών αριθμητικών πράξεων με τη μορφή καρτών, για παιδιά δημοτικού, στο οποίο λαμβάνουν πόντους όταν απαντήσουν έγκαιρα στα προβλήματα που θέτει ο υπολογιστής.


Maxima: Εργαλείο υλοποίησης αλγεβρικών πράξεων μέσω Η/Υ. Προπομπός προγραμμάτων σαν το Maple ή το Mathematica.


Mecanica: Πρόγραμμα προσομοίωσης φαινομένων κλασσικής μηχανικής, γραμμένο στα Πορτογαλικά.


MeK: Λογισμικό προσομοίωσης φαινομένων μηχανικής. Ο χρήστης εισάγει σωματίδια, ορίζει την αρχική τους θέση, ταχύτητα, μάζα και ηλεκτρικό φορτίο, ενώ μπορεί να καθορίσει και εξωτερικά πεδία. Στη συνέχεια το πρόγραμμα απεικονίζει τις εφαρμοζόμενες δυνάμεις και την κίνηση του σωματιδίου.


Mendeleev Periodic Table: Πρόγραμμα που εμφανίζει διάφορα δεδομένα των χημικών στοιχείων.


Middle School Homework Page: Πρόκειται για εφαρμογή που επιτρέπει την ηλεκτρονική παράδοση των εργασιών των μαθητών. Είναι ιδιαίτερα εύχρηστη και περιλαμβάνει διεπαφές διαχειριστη, καθηγητή και μαθητή.


Mindscript: Πρόκειται για ένα περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού με δυνατότητα οπτικοποίησης. Η δυνατότητα οπτικοποίησης το κάνει και ένα μαθηματικό εργαλείο που οπτικοποιεί σύνθετες εκφράσεις.


mjbWorld: Εξειδικευμένο εργαλείο για τη δημιουργία τρισδιάστατων αντικειμένων. Επίσης, επιτρέπει στους χρήστες την επεξεργασία αντικειμένων με VRML ή άλλο φορμάτ για 3διάστατες εικόνες.


Montessori Bells: Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να βοηθήσει τα παιδιά να διακρίνουν τους ήχους.


Moodle: Σύστημα διαχείρισης μαθημάτων (CMS) που βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να κάνουν αποδοτικές κοινότητες μάθησης.


Mozilla Firefox: Πρόκειται για ιδιαίτερα δημοφιλή μηχανή πλοήγησης του Διαδικτύου. Κύριο χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι η ιδιαίτερα εύχρηστη πλοήγηση μέσω καρτελών, ενώ παράλληλα διαθέτει ενσωματωμένη μπάρα αναζήτησης.


MPQC: Πρόκειται για μία εφαρμογή που υπολογίζει τις ιδιότητες των ατόμων και των μορίων.


MSWLogo: Περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών με Logo.


MTE - Music Theory Environment: Πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα στο σπουδαστή της μουσικής να βρίσκει σχέσεις μεταξύ συγχορδιών, διαστημάτων και κλιμάκων με αυτοματοποιημένο τρόπο.


Multiplication Puzzle: Απλό μαθηματικό παιχνίδι. Εμφανίζει ένα πρόβλημα πολλαπλασιασμού, στο οποίο κάθε αριθμός αντικαθίσταται από ένα γράμμα, με στόχο να ανακαλύψετε ποιοι αριθμοί αντιστοιχούν στα γράμματα.


MyLang: Εφαρμογή εκμάθησης λεξιλογίου. Υποστηρίζει πολλαπλές μεταφράσεις λέξεων, προσφέρει παρακολούθηση επίδοσης χρήστη και διαθέτει έναν επεξεργαστή λεξιλογίου που απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό την εισαγωγή και διαχείριση γλωσσών που απαιτούν διαφορετικές διατάξεις λεξιλογίου.


Nalanda: Πρόκειται για web based σύστημα διαχείρισης βιβλιοθήκης, το οποίο υποστηρίζει τις βασικές λειτουργίες που απαιτείται να διεκπεραιώνει μια τέτοιου είδους πλατφόρμα, όπως π.χ. την καταγραφή δανεισμού και επιστροφής βιβλίων και τη διαχείριση χρηστών.


NeoBio: Πρόκειται για μια Java βιβλιοθήκη για τους υπολογιστικούς αλγόριθμους βιολογίας. Η τρέχουσα έκδοση αποτελείται κυρίως από ακολουθία αλγορίθμων όπως οι κλασικές δυναμικές μέθοδοι προγραμματισμού των Needleman και Wunsch και Waterman.


NeoOffice: Νέα έκδοση των εφαρμογών γραφείου OpenOffice.org για λειτουργικά συστήματα Mac OS X.


Netdisco: Web based εργαλείο διαχείρισης δικτύων, ειδικά σχεδιασμένο για μεγάλα δίκτυα.


NEW: Είναι ένα σύνολο εργαλείων κατάλληλων για τη διδασκαλία μέσω Internet. Προσφέρει δυνατότητα τηλε-συνδιάσκεψης


Nightfall: Διαδραστική εφαρμογή για την προσομοίωση αστεριών σε έκλειψη και τη δημιουργία κινούμενων εικόνων, καμπυλών φωτός κλπ. Λαμβάνει υπόψη το μη-σφαιρικό σχήμα των αστεριών, την αμοιβαία ανάκλαση κ.α.


NK Recnik: Πρόκειται για αγγλο-σερβικό και σερβο-αγγλικό λεξικό. Περιλαμβάνει περισσότερες από 70.000 λέξεις και φράσεις.


NOOPE: Eίναι λογισμικό για τη σχεδίαση και την εφαρμογή μοντέλων που αφορούν την κίνηση των σωμάτων σύμφωνα με τους νόμους του Νεύτωνα.


NoteEdit: Πρόγραμμα επεξεργασίας της μουσικής σημειολογίας. Στον επεξεργαστή εισάγονται αρχεία ήχου (MIDI) και TSE3. Τα εξαγόμενα αρχεία μπορεί να είναι MIDI, MusiXTeX, LilyPond, PMX, MUP και TSE3.


Nova: Εφαρμογή για ερασιτέχνες αστρονόμους. Μπορεί να συνδυάσει τη λειτουργικότητα ενός απλού μέσου πληροφόρησης με εφαρμογή διαχείρισης και ελέγχου τηλεσκόπιων και CCD cameras.


Nuclear Simulation Java Class Libraries: Συλλογή εξομοίωσης απλών πειραμάτων Πυρηνικής Φυσικής χαμηλής ενέργειας, γραμμένες σε java.


Number Navigator: Πρόγραμμα διδασκαλίας αριθμητικής.


NumericalChameleon: Μετατρέπει αριθμούς με ακρίβεια. Η τελευταία έκδοση περιλαμβάνει περισσότερες από 3.200 μονάδες μέτρησης σε 81 κατηγορίες.


ocre: Πρόγραμμα οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων. Μπορεί να διαβάσει κείμενα που έχουν αποθηκευτεί ως εικόνες.


OLAT: Σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS), γραμμένο εξ' ολοκλήρου σε Java και μεταξύ άλλων υποστηρίζει το πρότυπο SCORM, αλλά και το πρωτόκολλο ταυτοποίησης Shibboleth.


OLMS: Πρόκειται για ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης.


Online Grades: Web-based σύστημα αυτόματης αποστολής βαθμολογίας.


Open Administration: Δικτυακό πακέτο διαχείρισης σχολικών μονάδων. Προσφέρει δυνατότητες δημιουργίας δημογραφικών στοιχείων καθώς και απουσιολόγια, κάρτες αναφοράς, βιβλίο επιπλήξεων, δικτυακό βαθμολόγιο και δυνατότητα πρόσβασης των γονέων. Έχει σχεδιαστεί για σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από μικρές μονάδες γυμνασίων και λυκείων.


Open eClass: Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων


OpenACS: Είναι ένα σύνολο εργαλείων για την κατασκευή εφαρμογών διαδικτύου. Κατάλληλο ιδιαίτερα για εφαρμογές προσανατολισμένες σε κοινότητες και εφαρμογές τηλεκπαίδευσης.


OpenBiblio: Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει υπηρεσίες διαχείρισης καταλόγου βιβλίων.


OpenCalculator: Υπολογίζει μαθηματικές συναρτήσεις και εκφράσεις. Σχεδιάζει γραφήματα και επιτρέπει την κατασκευή νέων συναρτήσεων. Έχει γλώσσα προγραμματισμού ενσωματωμένη για την κατασκευή μαθηματικών εργαλείων.


OpenChem Workbench: Ένα πακέτο λογισμικού για δημιουργία, αναζήτηση και ανταλλαγή χημικών δεδομένων. Στην πρώτη του έκδοση είχε το όνομα Computational Chemistry and Reaction Engineering Workbench το οποίο μετονομάστηκε στις επόμενες του εκδόσεις σε OpenChem Workbench.


OpenCourse: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα στον καθηγητή να δημιουργεί τάξεις στο διαδίκτυο και να δημοσιεύει εκεί το υλικό μαθήματος.


OpenEuclide: Πρόκειται για πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την παρασκευή δισδιάστατων γεωμετρικών σχημάτων και μπορεί να εφαρμοστεί στα πλαίσια μαθημάτων γεωμετρίας.


OpenFX: Πλατφόρμα μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα για δημιουργία και προβολή τρισδιάστατων κινούμενων εικόνων υψηλής ποιότητας.


OpenGrade: Ηλεκτρονικό βιβλίο βαθμολογίας. Οι βαθμολογίες των μαθητών τηρούνται σε έναν web server, στον οποίο οι μαθητές έχουν πρόσβαση με κωδικό ασφαλείας.


OpenLogos: Ισχυρή εφαρμογή αυτόματης μετάφρασης. Τα κείμενα μπορούν να υποβληθούν στο σύστημα και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μεταφράζονται σε διάφορες γλώσσες.


OpenOffice: Ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών γραφείου. Περιλαμβάνει επεξεργαστή κειμένου, πρόγραμμα διαχείρίσης υπολογιστικών φύλλων και εφαρμογές συγγραφής παρουσιάσεων, σχεδίασης και διαχείρισης βάσεων δεδομένων.


OpenUniverse: Εφαρμογή που προσομοιώνει σώματα του ηλιακού συστήματος σε τρεις διαστάσεις. Χαρακτηριστικό του είναι ότι αποδίδει τα σώματα σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας το χρήστη να παρακολουθεί πλανήτες, δορυφόρους και άλλα ουράνια σώματα καθώς κινούνται.


OpenUSS: Είναι ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης που μπορεί να γίνει για τον καθηγητή το μέσο για να δημοσιεύει υλικό και για τους μαθητές ένα κέντρο πληροφοριών.


orario_elettronico: Ευέλικτο εργαλείο δημιουργίας σχολικού προγράμματος φτιαγμένο για σχολεία έως 8 τάξεων.


Orbitviewer: Είναι μία διαδραστική εφαρμογή που δείχνει τις τροχιές των κομητών και των αστεροειδών στο ηλιακό σύστημα.


Oregano: Πρόγραμμα για την προσομοίωση ηλεκτρικών κυκλωμάτων.


OZcdplayer: Απλή και εύχρηστη εφαρμογή αναπαραγωγής CD μουσικής. Αποτελεί τμήμα του πακέτου εφαρμογών KDE Edutainment Project και εγκαθίσταται μαζί με αυτό.


PariGp: Πρόκειται για ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα άλγεβρας, το οποίο πραγματοποιεί γρήγορους υπολογισμούς, ενώ περιλαμβάνει και άλλες χρήσιμες λειτουργίες.


pcb: Εργαλείο για την επεξεργασία πινάκων τυπωμένων κυκλωμάτων.


Phpgradebook: Βιβλίο βαθμολογίας με δυνατότητα αποστολής της βαθμολογίας σε μαθητές μέσω διαδικτύου. Οι μαθητές, με το ID τους, μπορούν να δουν τη βαθμολογία τους ή ακόμα και της τάξης κάτω από προϋποθέσεις.


PHPMyGrades: Πρόκειται για σύστημα διαχείρισης του βαθμολογίου των εκπαιδευτικών μονάδων.


PHPTestManager: Εφαρμογή που επιτρέπει στους καθηγητές να εισάγουν θέματα εργασιών και βαθμολογίες σε μία βάση δεδομένων.


Physics 3D: Απλό πρόγραμμα προσομοίωσης φυσικών φαινομένων. Προσομοιώνει τις αλληλεπιδράσεις της βαρύτητας των πλανητών, την ορμή τους και διάφορα άλλα μεγέθη που αφορούν τις κινήσεις τους.


Physics Education Software: Πρόγραμμα διδασκαλίας φυσικής υπό ανάπτυξη.


Physics Education Technology (PhET): Περιλαμβάνει διαδραστικές προσομοιώσεις φυσικών φαινομένων. Μέχρι στιγμής διατίθενται κυρίως Java applets που αφορούν φαινόμενα μηχανικής, κυματικής, ηλεκτρισμού αλλά και μαθηματικών. Στην αρχική σελίδα υπάρχει σύνδεσμος για βάση δεδομένων με εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί με το πρόγραμμα αυτό και έχουν εισαχθεί από εκπαιδευτικούς.


Phyz (Physics Solving Toolkit): Είναι ένα εκπαιδευτικό πακέτο το οποίο παρουσιάζει διάφορα θέματα φυσικής και περιέχει προγράμματα επίλυσης προβλημάτων. Eίναι ακόμη υπό διαμόρφωση και δεν έχει ολοκληρωθεί.


PicoLibre: Πρόκειται για ένα project για την ανάπτυξη των εργαλείων που χρειάζονται σε μια πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού εκπαιδευτικού περιεχομένου.


Planets: Πρόγραμμα δημιουργίας υποθετικών σχηματισμών πλανητών με αναφορές για τις θέσεις και τα μεγέθη τους. Μελετά τις δυνάμεις βαρύτητας μεταξύ σωμάτων, υπολογίζει κινητική και δυναμική ενέργεια του συστήματος κλπ.


Plone: Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διακομιστής εσωτερικού ή εξωτερικού δικτύου, ως σύστημα δημοσίευσης εγγράφων (document publishing system) ή ως εργαλείο συνεργασίας μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες.


Polyxmass: Είναι ένα πακέτο εφαρμογών για φασματομέτρηση μάζας.


Populations: Πρόκειται για λογισμικό σχετικό με τη γενετική.


PostGIS: Πρόκειται για μια εφαρμογή - επέκταση της βάσης δεδομένων PostqreSQL. Προσφέρει τη δυνατότητα στη PostgreSQL να υποστηρίζει γεωγραφικά αντικείμενα.


PovChem: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα οπτικοποίησης χημικών μορίων.


Promethee: Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικών μονάδων. Παρέχει δυνατότητες δημιουργίας μελών με διαφορετικά επίπεδα εξουσιοδότησης, παροχής εκπαιδευτικού υλικού για τηλεκπαίδευση, κατασκευής forum για την επικοινωνία των μελών της σχολικής κοινότητας κ.α.


PyGeo: Πρόκειται για ένα δυναμικό εργαστήριο γεωμετρίας. Βοηθάει το μαθητή να κατανοήσει τις βασικές αρχές της Ευκλείδιας γεωμετρίας.


Pysycache: Εκπαιδευτική εφαρμογή που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-7 χρονών. Στόχος του προγράμματος είναι η εκμάθηση της χρήσης του ποντικιού μέσα από ευχάριστες ασκήσεις.


PythonCard: Πρόκειται για μια εφαρμογή με γραφικό περιβάλλον για την κατασκευή εφαρμογών γραφείου με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Python.


Pythonol: Εφαρμογή που επιτρέπει σε άτομα που γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα να μαθουν ισπανικά. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει λεξιλόγιο με περισσότερες 70.000 λέξεις, quizzes, θησαυρό και μετάφραση κειμένου.


Quiz Survey Test: Πρόγραμμα για on-line κατασκευή, διεξαγωγή και διόρθωση κουίζ ή ερευνών.


QuizCards: Εφαρμογή τύπου flashcard. Επιτρέπει δημιουργία και επεξεργασία σειράς καρτών για αυτοαξιολόγηση του χρήστη. Πραγματοποιεί διαφορετικούς τύπους καρτών και ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει γραφικά, ήχο κλπ.


QuizComposer: Πρόκειται για ένα σύστημα σύνθεσης κουίζ.


Quizz: Εφαρμογή για online τεστ, κουίζ και εκτιμήσεις.


Quizzer: Εφαρμογή δημιουργίας τεστ βασισμένων σε XML αρχεία με ερωταποκρίσεις. Προς στιγμήν, υποστηρίζονται τεστ τύπου ερωταπαντήσεων και συμπλήρωσης κενών διαστημάτων.


Qvocab: Πρόκειται για μία εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκμάθηση του λεξιλογίου μιας ξένης γλώσσας. Ο χρήστης εισάγει άγνωστες λέξεις με τις ερμηνείες τους σε μία απλή βάση δεδομένων και το πρόγραμμα παρέχει διάφορα εργαλεία που διευκολύνουν το χρήστη να κάνει συχνές επαναλήψεις.


R: Πρόκειται για μια γλώσσα με περιβάλλον για υπολογισμούς στατιστικής. Προσφέρει μεγάλη ποικιλία στατιστικών και γραφικών τεχνικών.


Rasmol: Εφαρμογή γραφικής αναπαράστασης μορίων.


RealTimeBattle: Πρόκειται για ένα παιχνίδι προγραμματισμού στο οποίο τα ρομπότ που ελέγχονται από προγράμματα μάχονται μεταξύ τους.


Rememorizer: Πρόκειται για flash card πρόγραμμα, που βοηθάει στην εξαιρετικά αποδοτική απομνημόνευση. Η απομνημόνευση των στοιχείων πραγματοποιείται από 10 έως 50 φορές πιο γρήγορα, σε σχέση με κοινά flash card προγράμματα.


Rhaptos: Λογισμικό που δίνει τη δυνατότητα σε καθηγητές και μαθητές να δημιουργούν, να συλλέγουν και να οργανώνουν εκπαιδευτικό υλικό σε συλλογές σύμφωνα με τις ανάγκες τους.


Rhide: Περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) για τις γλώσσες προγραμματισμού C, C++, Pascal κ.α.


Rosegarden: Επαγγελματικό πρόγραμμα ήχου, με το οποίο μπορεί να γίνει σύνθεση και επεξεργασία μουσικής, ενώ περιλαμβάνει και κειμενογράφο για τη δημιουργία και την επεξεργασία παρτιτούρων.


Sage: Το Sage είναι ένα λογισμικό μαθηματικών ανοικτού κώδικα που υποστηρίζει την έρευνα και τη διδασκαλία στην άλγεβρα, τη γεωμετρία, τη θεωρία αριθμών, την κρυπτογραφία, και άλλους συναφείς τομείς. (Εναλλακτικό λογισμικό για Maple, Mathematica, Magma, και MATLAB.)


Schoolmate: Εφαρμογή διαχείρισης σχολικών τάξεων, μαθητών, καθώς και οργάνωσης εργασιών και βαθμολογίας. Εκτός από τους μαθητές, μπορούν και οι γονείς να παρακολουθούν τις επιδόσεις των παιδιών.


Schoolsplay: Πρόκειται για συλλογή εκπαιδευτικών ασκήσεων που απευθύνεται σε παιδιά.


SchoolTool: Πακέτο διαχείρισης σχολικών μονάδων με αρχιτεκτονική client - server. Υποστηρίζει μεγάλο αριθμό διαδικασιών όπως η εγγραφή των μαθητών, ο σχεδιασμός του προγράμματος κλπ.


Scilab: Πακέτο λογισμικού για αριθμητικούς υπολογισμούς. Υποστηρίζει την ενσωμάτωση προγραμμάτων γραμμένων σε διάφορες γλώσσες (C, Fortran κ.ά.).


Scilab Image Processing Toolbox: Πρόκειται για εργαλειοθήκη επεξεργασίας εικόνας για την εφαρμογή Scilab.


Score Reading Trainer: Το πρόγραμμα αυτό παράγει τυχαίες μουσικές παρτιτούρες με βάση παραμέτρους που εισάγει ο χρήστης. Τα πλήκτρα του πληκτρολογίου αντιστοιχούν σε νότες και ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κατάλληλο πλήκτρο με βάση τις νότες που βλέπει στις παρτιτούρες.


Scuola: Εργαλείο για τη δημιουργία σχολικού ωρολόγιου προγράμματος που συνδυάζει τις ώρες, τις τάξεις και τους καθηγητές.


Selftest: Πρόγραμμα δημιουργίας τεστ αξιολόγησης που διανέμονται μέσω του Internet.


Shadow netWorkspace: Είναι ένα δικτυακό περιβάλλον εργασίας, σχεδιασμένο για να υποστηρίξει τη μάθηση, τη συνεργασία και την επικοινωνία. Κατάλληλο για πρωτοβάθμια εκπαίδευση.


ShareToDo: Είναι μία εφαρμογή για τη δημιουργία και την οργάνωση μίας λίστας TODO (να γίνουν). Με την εφαρμογή αυτή μπορεί κάποιος να διαχειριστεί μόνος του τη λίστα ή να τη μοιραστεί με άλλους.


Simpla: Πρόκειται για μια γλώσσα προγραμματισμού κατάλληλη για άτομα χωρίς καθόλου προγραμματιστική εμπειρία. Είναι απλή και περιλαμβάνει αρκετές δυνατότητες.


Simple dictionary application: Εφαρμογή λεξικού, που επιτρέπει τους χρήστες να χρησιμοποιούν κάθε απλό λεξικό κειμένων UTF-8 για μετάφραση ολόκληρων γραμμών ή λέξεων ξεχωριστά. Αυτή τη στιγμή υποστηρίζει 47 γλώσσες.


Simple Physics Modeller: Πρόγραμμα για τη μοντελοποίηση απλών προβλημάτων φυσικής σχολικού επιπέδου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβλήματα μηχανικής, οπτικής, ηλεκτρικής και θερμοδυναμικής θεματολογίας.


Site@School: Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS-Content Management System) για τη διαχείριση και συντήρηση ιστοσελίδων.


Skencil: Εφαρμογή σχεδίασης διανυσμάτων.


SkyChart - Cartes du Ciel: Το SkyChart είναι ένα λογισμικό για τη δημιουργία διαγράμματος χάρτη του ουρανού κατά τη διάρκεια της νύχτας από ερασιτέχνη αστρονόμο με τη βοήθεια ενός καταλόγου αστεριών και νεφελωμάτων. Παρουσιάζει τη θέση των πλανητών, προσομοιώνει τις εκλείψεις ή εμφανίζει κάποιον τεχνητό δορυφόρο. Επίσης, μπορεί να κατευθύνει το τηλεσκόπιο.


Slooze PHP Web Photo Album: Πρόκειται για web based άλμπουμ φωτογραφιών που εξυπηρετεί την οργανωμένη και κατηγοριοποιημένη προβολή εικόνων και μπορεί να ενσωματωθεί σε υφιστάμενες διαδικτυκές τοποθεσίες.


Sodipodi: Εφαρμογή σχεδίασης διανυσματικών γραφικών (SVG).


Spelling activities: Πρόγραμμα για την εκμάθηση συλλαβισμού από παιδιά Δημοτικού.


Spotter: Πρόγραμμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές για έλεγχο των γνώσεων τους σε θέματα Φυσικής και Μαθηματικών. Ο καθηγητής εισάγει τις ερωτήσεις και οι μαθητές υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις απαντήσεις τους.


StarLogo: Πρόκειται για μια ειδική έκδοση της γλώσσας προγραμματισμού Logo. Με την παραδοσιακή Logo μπορεί κανείς να σχεδιάσει γραφικά σε μια οθόνη δίνοντας εντολές σε γραφικές χελώνες. Με αυτήν την ειδική έκδοση ο χρήστης μπορεί να χειρίζεται χιλιάδες χελώνες παράλληλα και αυτές να δρουν δυναμικά.


Starplot: Πρόγραμμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τρισδιάστατη απεικόνιση χαρτών του διαστήματος.


Stars: Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που κάνει αναπαράσταση του νυχτερινού ουρανού.


Startchart: Πρόκειται για μια εφαρμογή που παράγει χάρτες αστεριών.


Statist: Πρόγραμμα στατιστικής που λειτουργεί σε περιβάλλον κονσόλας, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει το GNUplot για τη δημιουργία γραφημάτων και διαγραμμάτων.


Stellarium: Πρόγραμμα που αποδίδει ρεαλιστικές εικόνες του ουρανού σε τρεις διαστάσεις. Απεικονίζει άστρα, αστερισμούς, πλανήτες και διάφορα άλλα στοιχεία όπως την ατμόσφαιρα, το έδαφος κλπ.


Sunclock: Πρόγραμμα που απεικονίζει χάρτες της γης, δείχνοντας το τμήμα όπου φωτίζεται από τον ήλιο κάθε στιγμή. Πληροφορίες που παρέχει: τοπική ώρα, γεωγραφικά μήκη και πλάτη μεγάλων πόλεων, αποστάσεις μεταξύ σημείων στην επιφάνεια γης κ.α. Απεικονίζει τροπικούς και αρκτικούς κύκλους και μέσω εργαλείου επιτάχυνσης του χρόνου, παρουσιάζεται η εξέλιξη των εποχών.


Superficie: Εργαλείο απεικόνισης επιφανειών στις τρεις διαστάσεις.


Tab Completion Grade Book: Εφαρμογή καταχώρισης και παρακολούθησης βαθμολογίας των μαθητών. Μπορεί να υποστηρίξει διάφορα μαθήματα, να αποδώσει διαφορετική βαρύτητα στη βαθμολογία κάθε μαθήματος, να αποθηκεύσει δεδομένα XML κλπ.


Tablix: Πρόκειται για ένα εργαλείο δημιουργίας και επεξεργασίας του σχολικού ωρολόγιου προγράμματος, το οποίο χρησιμοποιεί γενετικό αλγόριθμο.


TappyTux: Πακέτο εκπαιδευτικών εφαρμογών για παιδιά. Περιλαμβάνει το tappywords (εκμάθηση πληκτρολογίου) και το tappymath (παιχνίδι άλγεβρας). Το πρόγραμμα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε και ένας αρχάριος προγραμματιστής θα μπορούσε να προσθέσει καινούριες εφαρμογές.


TaskFreak: Απλή αλλά χρήσιμη εφαρμογή για την οργάνωση και τη διαχείριση διαφόρων υποχρεώσεων, που επιτρέπει την εμφάνιση και τη διαχείρισή τους με βάση την προτεραιότητα, την ημερομηνία παράδοσης, το περιεχόμενο κτλ.


TCExam: Λογισμικό για τη δημιουργία και τη διαχείριση δικτυακών τεστ και εξετάσεων. Απλοποιεί τη διαδικασία αυτή σε όλα της τα στάδια, από τη δημιουργία των τεστ, τη διεξαγωγή τους, την αξιολόγησή τους, την παρουσίαση μέχρι και την αρχειοθέτησή τους.


Teriodic: Εργαλείο εκμάθησης του περιοδικού πίνακα των χημικών στοιχείων.


Testguru: Εφαρμογή για τη δημιουργία τεστ. Δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να σχεδιάζει κουίζ ελέγχου γνώσεων και ικανοτήτων των μαθητών.


Tgif: Εργαλείο σχεδίασης διανυσματικών γραφικών. Μπορεί να λειτουργήσει και ως web-browser μπορεί, δηλαδή να κατεβάσει εικόνες από web-server ή να κάνει τα γραφικά συνδέσμους προς άλλα σημεία της ίδιας εικόνας ή προς άλλες εικόνες προσβάσιμες μέσω http.


The Note Taking Tool: Εφαρμογή η οποία διευκολύνει τους μαθητές να κρατούν σημειώσεις. Κάνει χρήση της κοινά αποδεκτής μεθόδου σημειώσεων Cornell.


TickleTux: Ηλεκτρονική έκδοση του παιχνιδιού Κρεμάλα με διάφορες δυνατότητες, όπως η αλλαγή της διεπαφής και ο εμπλουτισμός του καταλόγου των λέξεων από το χρήστη.


Tigerbooks: Πρόκειται για online σύστημα ανταλλαγής βιβλίων, το οποίο προορίζεται για πανεπιστήμια και κολέγια. Οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν βιβλία τα οποία επιθυμούν να πουλήσουν αλλά και να πλοηγηθούν μεταξύ των διαθέσιμων προς αγορά τίτλων.


TinyLMS: Σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS), που υποστηρίζει το Μοντέλο Διαμοιράσιμου Περιεχομένου Εκμάθησης (SCORM).


Tinyquizz: Πρόκειται για ιδιαίτερα εύχρηστο εργαλείο δημιουργίας quiz αυτοαξιολόγησης, το οποίο συνδυάζει την απλότητα με την αποτελεσματικότητα.


TkGate: Προσομοιωτής ψηφιακής σχεδίασης με γραφικό επεξεργαστή. Υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών στοιχείων και περιλαμβάνει βοηθητικά εγχειρίδια και παραδείγματα.


TpgT: Εφαρμογή που εξυπηρετεί την εξάσκηση των χρηστών με το πληκτρολόγιο.


TransJ: Πολύγλωσσο εργαλείο μεταφράσεων για την επιφάνεια εργασίας υπολογιστών γραφείου.


Tulip: Προγραμμα που εξυπηρετεί την οπτική αναπαράσταση τεράστιων γράφων, που μπορούν να περιλαμβάνουν μέχρι και 500.000 στοιχεία (κόμβους και ακμές).


Turtle Tracks: Πρόκειται για μια υλοποίηση της γλώσσας προγραμματισμού Logo σε Java. Περιλαμβάνει διερμηνευτή ο οποίος μπορεί να τρέχει είτε ως ανεξάρτητη εφαρμογή είτε ως μικροεφαρμογή - applet.


Tux of Math Command: Εκπαιδευτικό παιχνίδι για την εξοικείωση μικρών μαθητών με μαθηματικές πράξεις και εξισώσεις.


Tux Paint: Πρόγραμμα ζωγραφικής για μικρά παιδιά με εφέ ήχου, χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων κλπ.


TuxMathScrabble: Μαθηματική εκδοχή του γνωστού επιτραπέζιου παιχνιδιού Scrabble. Απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξάσκησή τους στις μαθηματικές πράξεις.


TuxTyping: Εκπαιδευτικό παιχνίδι που διευκολύνει την εξοικείωση των μικρών μαθητών με το πληκτρολόγιο. Περιλαμβάνει 7 διαφορετικούς τύπους παιχνιδιών σε διάφορα επίπεδα δυσκολίας.


Typespeed: Πρόκειται για πρόγραμμα που ελέγχει την ταχύτητα πληκτρολόγησης.


Typing Trainer: Το πρόγραμμα αυτό βοηθά τους χρήστες να εξασκηθούν στην ταχύτητα και την ακρίβεια της πληκτρολόγησης.


Ultimate++: Πρόκειται για σουΐτα ανάπτυξης της γλώσσας προγραμματισμού C++. Περιλαμβάνει πλήθος βιβλιοθηκών, καθώς και περιβάλλον ανάπτυξης.


Uni Open Platform: Εφαρμογή που χρησιμεύει στη μέσω διαδικτύου διαχείριση μαθημάτων, διδακτικού προσωπικού και μαθητών. Είναι γενικότερα ένα περιβάλλον e-learning.


Unit Circle: Πρόκειται για εφαρμογή που παρουσιάζει τη σχέση ανάμεσα στις γωνίες και τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις.


Unnamed Math Program (UMP): Είναι ένα εύχρηστο πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιεί από απλούς υπολογισμούς πράξεων ως και πιο σύνθετους υπολογισμούς συναρτήσεων. Επίσης δημιουργεί γραφικές παραστάσεις μέσω μιας εύκολης δεπαφής για το χρήστη.


Viewmol: Πρόγραμμα σχεδίασης και επεξεργασίας τρισδιάστατων μοριακών αναπαραστάσεων σε γραφικό περιβάλλον.


Vipec: Πρόγραμμα για την ανάλυση υψηλής συχνότητας γραμμικών, ηλεκτρικών κυκλωμάτων - δικτύων.


VisualOS: Εργαλείο προσομοίωσης λειτουργικού συστήματος για περιβάλλον GNOME. Απεικονίζει ένα λειτουργικό σύστημα και επιτρέπει στο χρήστη να επιλέγει αλγόριθμους για κάθε ένα από τα υποσυστήματα.


Vocabulary: Πρόκειται για web based εφαρμογή εκμάθησης λεξιλογίου της αγγλικής και γερμανικής γλώσσας.


Vocabulary Trainer: Eκπαιδευτικό σύστημα τύπου flashcard για την εκμάθηση λέξεων σε ξένες γλώσσες. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής της γλώσσας της διεπαφής και επιλογής μεταξύ τριών μεθόδων για την εξάσκηση του μαθητή (Τυχαία επιλογή λέξεων, Συχνές άγνωστες λέξεις, Σπάνιες λέξεις).


vocabumonkey: Παιχνίδια εκμάθησης λέξεων ξένων γλωσσών για παιδιά ηλικίας 4-7.


vofce: Εργαλείο δημιουργίας γραφικών παραστάσεων μέσω γραφικού περιβάλλοντος.


Web Teacher Evaluations: Πρόκειται για web based σύστημα αξιολόγησης των καθηγητών των σχολικών μονάδων.


Whiteboard: Σύστημα οργάνωσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Υποστηρίζει πολλαπλά τμήματα και μαθήματα, ενώ δίνει τη δυνατότητα για αποθήκευση ή εξαγωγή βαθμολογίας και ηλεκτρονική κατάθεση εργασιών. Διαθέτει επίσης ομάδες συζήτησης, πίνακες ανακοινώσεων κλπ. Η διαχείρισή του είναι δυνατή μέσω web interface.


WIKINDX: Εφαρμογή για την καταχώριση βιβλιογραφιών, σημειώσεων και παραπομπών, η οποία παρέχει και σύνθετες δυνατότητες ανάκτησης των πληροφοριών.


WIMS: Eίναι μια εφαρμογή που σχεδιάστηκε για να φιλοξενεί διαδραστικές μαθηματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως ασκήσεις, υπολογιστικά μαθηματικά και εργαλεία γραφημάτων. Δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία δικτυακών ασκήσεων, καθώς και αυτόματη βαθμολόγηση με ισχυρούς μηχανισμούς που αποτρέπουν την αντιγραφή κ.α.


WordCircle: Εργαλείο διαχείρισης μαθημάτων προσανατολισμένο στις ανάγκες των καθηγητών και των μαθητών, που τους βοηθάει να συνεργάζονται μέσω διαδικτύου. Διαθέτει λειτουργίες όπως ημερολόγιο, ομάδες συζητήσεων και διαχείριση εκπαιδευτικού υλικού.


Wordtrans: Εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης λέξεων σε συγκεκριμένα λεξικά.


X-grav: Εργαλείο εξομοιώσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει τις βαρυτικές δυνάμεις, τις κρούσεις, τη διάχυση της θερμότητας και απλές χημικές αντιδράσεις.


XCircuit: Εφαρμογή ψηφιακής σχεδίασης.


XDrawChem: Εφαρμογή για τη σχεδίαση και την ανάλυση χημικών δομών, μορίων, ενώσεων, αντιδράσεων. Υπάρχει έκδοση για windows με το όνομα winDrawChem.


Xem: Πρόγραμμα που προσομοιώνει αντιδράσεις οξειδοαναγωγής. Ο μαθητής μπορεί να επιλέγει από λίστα τα οξέα και τις βάσεις, να ορίζει τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις και όγκους και να εξάγει το pH σε διάγραμμα.


XMakemol: Απλό πρόγραμμα σχεδίασης τρισδιάστατων μορίων και ατόμων, με δυνατότητες για περαιτέρω επεξεργασία.


Xmms: Πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων για συστήματα Unix. Μπορεί να αναπαράγει αρχεία MP3, MOD's, WAV κ.α.


xoscope: Εξειδικευμένο εργαλείο μελέτης κυματομορφών, με ρόλο εργαστηριακού παλμογράφου. Απεικονίζει μέχρι 8 κυματομορφές ταυτόχρονα.


XPaint: Πρόγραμμα ζωγραφικής για περιβάλλον X Window System, κατάλληλο για την παραγωγή απλών γραφικών.


Xplanet: Εφαρμογή που αποδίδει εικόνες από άλλους πλανήτες και μερικούς δορυφόρους.


xplanets: Εξομοιωτής του ηλιακού συστήματος, στον οποίο απεικονίζεται η κίνηση ενός διαστημόπλοιου με την επιρροή των δυνάμεων βαρύτητας των ουράνιων σωμάτων.


xrmap: Πρόγραμμα το οποίο απεικονίζει τμήματα της γης. Προβάλλονται ποταμοί, τμήματα παγετώνων, λίμνες κλπ, περιλαμβάνοντας και πληροφορίες για μεγάλο αριθμό πόλεων.


XStar: Είναι ένα πρόγραμμα που αναπαριστά την κίνηση των αστεριών.


Yacas: Πρόγραμμα κατηγορίας CAS (Computer Algebra System) που, με δική του γλώσσα προγραμματισμού, επιτρέπει την εισαγωγή συμβόλων και τη διεξαγωγή αλγεβρικών πράξεων από γραμμή εντολών.


Yorick Maintenon Branch: Πρόκειται για γλώσσα προγραμματισμού κατάλληλη για προσομοιώσεις και μαθηματικούς υπολογισμούς, δημιουργία γραφημάτων κλπ.


ZZplayer: Εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων που υποστηρίζει αρχεία MPEG I video, MP3 και VCD.

Τελευταία Ενημέρωση (Πέμπτη, 18 Νοέμβριος 2010 23:49)