Επίσης δείτε...
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Είσοδος Πληροφορικών
Online Χρήστες
Έχουμε 1 επισκέπτης συνδεδεμένους
Στατιστικά
Μέλη : 33
Περιεχόμενο : 259
Σύνδεσμοι : 6
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 175013

Επιμορφωτικά Σεμινάρια Web 2.0 - Τάξη 2.0

2η Ανακοίνωση 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ενημέρωση της κοινότητας σε θέματα που αφορούν στη διδασκαλία και τη διδακτική της Πληροφορικής. Επίσης, στο σκοπό του συνεδρίου εντάσσεται η επικοινωνία και η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ καθηγητών Πληροφορικής, στελεχών της εκπαίδευσης, επιστημόνων και όλων όσων ενδιαφέρονται για θέματα της Πληροφορικής στην εκπαίδευση, αποσκοπώντας και στη δημιουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ειδικότερα οι θεματικοί άξονες που προσδιορίζουν τις εργασίες του είναι οι εξής:

 1. Ο ρόλος του καθηγητή Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 2. Επιμόρφωση – Υποστήριξη καθηγητών Πληροφορικής
 3. Διδακτική της Πληροφορικής
 4. Παιδαγωγική προσέγγιση της Αλγοριθμικής και του Προγραμματισμού
 5. Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ ΛΑΚ)
 6. Ανάπτυξη, αξιοποίηση, αξιολόγηση καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ
 7. Το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής - πυρήνας της εκπαιδευτικής διαδικασίας της σχολικής μονάδας
 8. Εκπαιδευτική πολιτική για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 9. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (Internet-Safety)
 10. Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning)
 11. Εκπαιδευτική Ρομποτική
 12. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) – Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ)- Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης - Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Μετάβαση από το Δημοτικό Σχολείο στη Μέση Εκπαίδευση.

Στο Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν τρεις κατηγορίες εργασιών-εισηγήσεων. Το κείμενο της εισήγησης δε θα πρέπει να ξεπερνά το μέγιστο αριθμό σελίδων που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία εισήγησης, δηλαδή:

Ερευνητικές εργασίες: 8-10 σελίδες

Σύντομες ανακοινώσεις: 3-4 σελίδες

Εργαστηριακές παρουσιάσεις: 4-5 σελίδες

Όλες οι εργασίες θα πρέπει να αποσταλλούν έως τις 16/1/2012, να είναι πρωτότυπες, δηλαδή να μην έχουν δημοσιευτεί σε πρακτικά συνεδρίου ή περιοδικό (ή να έχουν γίνει δεκτές και επίκειται η δημοσίευση τους).

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή εργασιών – εισηγήσεων δείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://pdkap.sch.gr/portal/index.php/date/ypob-ergas.

Επίσης, συμβουλευτείτε το σχετικό χρονοδιάγραμμα και δηλώστε συμμετοχή μέσω της σελίδας http://pdkap.sch.gr/portal/index.php/date/eggr.

Εκ της Συντονιστικής Επιτροπής,